Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

184/2019. (9. 3.) Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

184/2019. (IX.3.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

első félévi teljesítéséről

 

 

 

    Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi teljesítését:

 

 

 

654 861

E Ft 

költségvetési pénzforgalmi bevétellel

 

 

 

1 671 697

E Ft 

maradvány igénybevétellel

 

 

 

117 500

E Ft

értékpapír beváltással

 

 

 

 

169 405

E Ft 

személyi juttatással,

 

 

 

   36 131

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

 

 

 

178 799  E Ft

E Ft

dologi kiadással,

 

 

 

172 971

E Ft 

egyéb működési célú kiadással,

 

 

 

364 622

E Ft 

felhalmozási célú kiadással,

 

 

 

6 507

E Ft 

ellátottak pénzbeli juttatásával

 

 

 

16 091

E Ft

finanszírozási kiadással

 

             hagyja jóvá, az 1-8. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal