Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

207/2019. (9. 3.) Tóth Iván, Martonvásár Díszpolgárának saját halottá nyilvánításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

207/2019. (IX.18.) határozata

Tóth Iván, Martonvásár Díszpolgárának saját halottá nyilvánításáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Tóth Ivánt, Martonvásár Díszpolgárát kimagasló, emberi, hivatásbeli és közéleti érdemeire tekintettel az Önkormányzat saját halottjának tekinti, részére díszsírhelyet biztosít, egyben a kegyeleti és temetési költségeket – az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére – átvállalja.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az elhunyt családjának értesítésére, a további szükséges egyeztetések lefolytatására és a kegyeleti feladatok ellátására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. szeptember 30.