Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

208/2019. (9. 3.) a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

208/2019. (IX.18.) határozata

 a Beethoven Általános Iskola felvételi  körzetéről

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az illetékességi területén működő, kötelező felvételt biztosító Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) felvételi körzetének jelenlegi meghatározásával.

 

2) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy

a.    Martonvásár Város Jegyzőjének nyilvántartása szerint Martonvásár Város területén 2019. szeptember 18-ai állapot szerint 13 hátrányos helyzetű általános iskolás korú tanuló él;

b.    Martonvásár Város területén a Martonvásári Beethoven Általános Iskola működik, amelynek tanulói között - 2019. szeptember 18-ai állapot szerint - 13 fő hátrányos helyzetű, martonvásári lakóhelyű, vagy tartózkodási helyű iskoláskorú gyermek található.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal