Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

238/2019. (11. 26.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

238/2019. (XI.26.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

1. napirend01.ET  Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele

2. napirend04.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására

3. napirend05.ET  Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről

4. napirend06.ET  Javaslat 2020. évi közmeghallgatás tartására

5. napirend07.ET  Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére

6. napirend08.ET  Javaslat az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosítására és a 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

7. napirend09.ET  Javaslat Martonvásár 1222/1 és 1223/6. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

8. napirend10.ET  Javaslat a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával összefüggésben kötött használati megállapodás megszüntetésére

9. napirend11.ET  Beszámoló a helyi adóztatásról

10. napirend12.ET  Javaslat a helyi adórendelet felülvizsgálatára

11. napirend13.ET  Javaslat a Szőlőhegyet érintő ösztönző rendszer bevezetésére

12. napirend15.ET  Javaslat az ár-, díjtételek felülvizsgálatára

13. napirend16.ET  Javaslat a háziorvosok feladat-ellátási szerződésének felülvizsgálatára

14. napirend17.ET. Javaslat a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár átszervezésére

15. napirend18.ET  Javaslata a Martongazda NPKft. alapító okiratának és egyes szabályzatainak módosítására

16. napirend21.ET  Javaslat A Forum Martini Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadására az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról

17. napirend22.ET  Javaslat a Mentőállomás, a Rendőrség és a Polgárőrség támogatásának jóváhagyására

18. napirend23.ET  Javaslat a polgármester szabadságának, az önkormányzati tisztségviselők cafeteria juttatásának és célfeladatának meghatározására

19. napirend24.ET  Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

20. napirend            Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal