Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

140/2019. (6. 26.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

140/2019. (VI.26.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1. napirend01.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására

2. napirend02.ET  Javaslat egyes közbeszerzési eljárások elbírálására

3. napirend03.ET  Javaslat visszavásárlási joggal kapcsolatos döntéshozatalra (Szent László út 3.)

4. napirend04.ET  Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

5. napirend05.ET   Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére (472/7 hrsz.)

6. napirend06.ET  Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

7. napirend07.ET  Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásáról

8. napirend08.ET  Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. negyedévi tevékenységéről

9. napirend09.ET  Javaslat a Mezőkölpényi Református Egyházközség kérelmének jóváhagyására

10. napirend10.ET  Beszámoló a város közbiztonságának 2018. évi helyzetéről

11. napirend11.ET  Beszámoló az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről

12. napirend12.ET  Beszámoló katasztrófa- és polgári védelmi feladatok 2018. évi végrehajtásáról

13. napirend13.ET  Beszámoló a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról

14. napirend14.ET  Beszámoló a közterület-felügyelet 2018. évi működéséről

15. napirend15.ET  Javaslat a polgármester 2019. évi I. féléves munkájának értékelésére

16. napirend16.ET  Beszámoló az Értéktár Bizottság 2018. évi munkájáról, valamint a Települési Értéktár kiegészítésére irányuló javaslatok

17. napirend17.ET  Javaslat a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatására

18. napirend18.ET  Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására  

19. napirend19.ET  Javaslat férőhelybővítéssel járó bölcsődeépítésre irányuló pályázat benyújtására

20. napirend20.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont közbeszerzési tervének módosítására

21. napirend21.ET  Tájékoztató a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

22. napirend            Egyebek

 

ZÁRT ülés

1. napirend    22.ET  Javaslat képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárás lefolytatására