Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

235/2019. (11. 18.) a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumbatörténő tag delegálásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

235/2019. (XI.18.) határozata

a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumba

történő tag delegálásáról

 

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumba tagként Horváth Bálint alpolgármestert delegálja.

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozatról az érintetteket értesítse.

 

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester, a 2. pontban foglaltakért a jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal