Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

163/2019. (6. 26.) az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

163/2019. (VI.26.) határozata

az önkormányzat és intézményei

2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített 16/2019. (III.26.) határozatában elfogadott - és 86/2019. (III.26) határozatával 1. alkalommal, majd 90/2019. (IV.25.) határozatával 2. alkalommal, 120/2019. (V.14.) határozatával 3. alakalommal és 132/2019. (V.28.) határozatával 4. alakalommal módosított - közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.

2.)   A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1) 2019.12.31.

                                                                      2) 2019.07.15.

 

 

163/2019. (VI.26.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

2019. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

1. „Marci vására” játszótér megépítése az Óvodamúzeum udvarán „Zöld város” pályázat keretében

Játszótér építés 1360 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. III. né

2020. december 31.

 

2. Dózsa György (Beethoven) út megnevezésű ingatlanon közterület rehabilitáció a „Zöld város” pályázat keretében

közterület rehabilitáció kb. 3400 m2-en

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. III. né

2020. december 31.

 

3. Piacterület kialakítása VP pályázat keretében

Fedett és fedetlen elárusító helyek és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása 1715 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. IV. né

2020. december 31.

 

4. Szolgáltatóház építése „Zöld város” pályázat keretében

Szolgáltatóház építése 518 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. III. né

2020. december 31.

 

5. Városüzemeltetési telephely kialakítása a Martonvásár Orgona utca 18/a sz. alatti ingatlanon

Telephely kialakítása 589,7 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. III. né

2020. december 31.

 

6. Martonvásár városban útépítés és felújítás VP pályázati, kormányzati és saját forrásból

6 utca felújítása, építése megközelítőleg 3468 m hosszon

 

nemzeti

tárgyalásos

2019. III. né.

2020. december 31.

 

7. Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében

építési-kivitelezési munkák kb. 800 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2019. december 31.

 

B) Árubeszerzések

 

 

 

 

 

 

1. Könyvtár és Óvodamúzeum fejlesztéséhez kapcsolódó árubeszerzés EFOP pályázat keretében: Hardver, operációs rendszer, irodai alkalmazáscsomag, valamint hangrendszer

IKT eszközök

nemzeti

113. § szerinti nyílt

2019. III. né

2019. október 31.

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

-

-

-

-

-

                 

Martonvásár, 2019. ……….

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                        Polgármester                                                                                     Jegyző

 

 [1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (rövidítése: BBKK), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)