Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

206/2019. (9. 3.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

206/2019. (IX.18.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend01.ET  Javaslat Tóth Iván, Martonvásár Díszpolgára saját halottá nyilvánításáról

2. napirend            Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal