Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

191/2019. (9. 3.) a gyermekorvos, a fogorvos, és védőnői feladat-ellátási helyek változásához kapcsolódó döntésekről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

191/2019. (IX.3.) határozata

a gyermekorvos, a fogorvos, és védőnői feladat-ellátási helyek

változásához kapcsolódó döntésekről

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a hazai és Európai Uniós támogatásból megvalósult, Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti Grimm Lóránt Egészségházat - a martonvásáriak egészségi állapot megőrzésének és javításának feltételrendszeréhez hozzájárulva – az orvosi alapellátás és védőnői szolgálat céljára hasznosítja, ezen feladatot ellátó szolgáltatók részére 2019. október 1. napjától, illetőleg a végleges használatba vételi engedély kiadásától székhelyként biztosítja.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pontban foglaltak érdekében kezdeményezi az Önkormányzat és a szolgáltatók között az alapellátás körébe tartozó orvosi feladatok ellátása tárgyában létrejött feladat-ellátási szerződések módosítását, ingatlan használati szerződések megkötését, egyben felkéri a polgármestert és a Humán Bizottság elnökét a vonatkozó egyeztetések lefolytatására.
  3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Önkormányzat fenntartásában működő Védőnői Szolgálat működési engedély módosításának kezdeményezésére.
  4. A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló helyi rendelet módosítását az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően készítse elő.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. október 1.