Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

195/2019. (9. 3.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

195/2019. (IX.3.) határozata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

195/2019. (IX.3.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

 • 104/2019 (V.14.) - a Martonvásár, 1222/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről – a hulladékudvar pályázatának kiírása folyamatban van tekintettel arra, hogy az ingatlant a KDV javára földhasználati jog terheli (törlése felől intézkedünk)
 • 106/2019 (V.14.) - a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről –az ingatlanra vonatkozó pályázati kiírás az előzővel együtt kerül kiírásra
 • 107/2019 (V.14.) - a Martonvásár, 1070/2 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről – a védőnői ingatlan pályázata kiírásra került, a soros ülésen hoz döntést a testület
 • 137/2019 (VI.26.) - képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásól – a testület megállapította, hogy a méltatlanság nem áll fenn, erről a tájékoztatást megküldtük a Kormányhivatal felé
 • 142/2019 (VI.26.) - "Az 1078 hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről – az egészségház környezetrendezésére vonatkozó szerződés aláírásra került, a munkák közeljövőben befejeződnek
 • 143/2019 (VI.26.) - "Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről a szoftverek tekintetében a szerződés aláírásra került, a hardvereket érintő közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van
 • 144/2019 (VI.26.) - a Martonvásár, Szent László út 3., 471 hrsz-ú ingatlant érintő visszavásárlási jogról – a törlési nyilatkozatot polgármester úr aláírta, az ügyvéd elindította az ingatlan nyilvántartásból való törlési eljárást
 • 145/2019 (VI.26.) - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására – a szerződés aláírásra került, meghosszabbítva 2020. augusztus végéig
 • 146/2019 (VI.26.) – a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről – a pályázat kiírása folyamatban van
 • 147/2019 (VI.26.) - a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XV. számú módosításáról – a módosítás átvezetésre került
 • 163/2019 (VIII.13.) - az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról – ki lett hirdetve
 • 169/2019 (VIII.13.) - "Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről – a „Marci vására” játszótér kialakítására a szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkák hamarosan megkezdődnek
 • 170/2019 (VIII.13.) - a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Martonvásár, 172/5 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződésről – a szerződés aláírásra került, a birtokba adás várhatóan szeptember elején lesz
 • 171/2019 (VIII.13.) - a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről – szerződés aláírásra került
 • 174/2019 (VIII.13.) - rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtásáról – a pályázatot benyújtottuk és várhatóan október elején lesz döntés
 • 178/2019 (VIII.13.) - "Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról – a szerződés módosítás aláírásra került
 • 179/2019 (VIII.13.) - helyi közösségi közlekedés – a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásra került