Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről és a hátrányos helyzetű iskolai tanulók létszámának megállapításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2018. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
a Martonvásár, 176 hrsz-ú ingatlant érintő haszonkölcsön szerződés módosításáról
az MTA Agrártudományi Kutatóközpontját érintő együttműködési megállapodás módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési tervel jóváhagyásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolójáról
Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról a "Külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés Martonvásáron és Válon" c. projekt (1824357127) kapcsán (VP6-7.2.1-7.4.1-16)
A Martonvásár, 1610 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
Hozzájárulás a MartonSport Nonprofit Kft. által megpályázandó OVI-SPORT pálya kialakításához
együttműködési megállapodás megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás létesítése és üzemeltetése kapcsán
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a mezőkölpényi tehetséges tanulók támogatásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok műszaki-állapotfelmérésének támogatása vonatkozásában
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2018. évi V. Magyar Népdal Napja megvalósításához
kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
polgármester érintettségéről
a MartonSport Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
a Martonvásár, külterület 025/27 hrsz-ú (új helyrajzi száma: 1796) ingatlan belterületbe vonásáról
polgármester érintettségéről
Többlet-önerő biztosításáról a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz
csatorna beruházáshoz kapcsolódó burkolat-helyreállítási munkák (Szent László lakópark utcáinak csatornaépítéssel összefüggő, a pályázatban nem szereplő útépítési munkák) elvégzéséről
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet II. módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról szóló 11/2018. (II.13.) határozat kiegészítése, módosítása
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések módosításáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
a mezőőr 2017. évi munkájának beszámolójáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Pályázat benyújtásáról a ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet I. módosításának előkészítéséről
Martonvásár 2017. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra
az „ Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkarendjének módosításáról
az Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
a közterület-felügyelet 2017 májusa – 2018 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról
a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos helyettesítésről
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti tervéről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról
a BERCZI-DENT Kft-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
az egészségügyi alapellátás 2017. évi alakulásáról szóló kiegészített beszámolók elfogadásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Településszerkezeti Terv módosításáról
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
további szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolójáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolójáról