Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Mária Terézia királynő Martonvásárt Idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevelének kölcsönadásáról
az Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolóról
tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön-szerződés megkötéséről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
a Martonvásár, 693 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről
gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft. között munkavállalók közös foglalkoztatása tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete fűtési és használati melegvíz szolgáltatása tárgyában kötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete karbantartása/hibaelhárítása tárgyában kötött karbantartási szerződés jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által az Alapfokú Művészeti Iskola épülete közüzemi jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által a Beethoven Általános Iskola épülete közüzemi jellegű szolgáltatásai tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által a Beethoven Általános Iskola épülete fűtési és használati melegvíz szolgáltatása tárgyában kötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVII. számú módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervének módosításáról
a 2020. évi rendezvényterv módosításáról
a közterület-felügyelet 2019 május-2020 június időszakra vonatkozó működéséről szóló beszámolóról
beszámoló a mezőőri feladatok 2019. évi ellátásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2019. évi végrehajtásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2019. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítási költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 119/2020. (V. 28.) határozat megerősítéséről
a Brunszvik Teréz Óvodában a házirend módosításának jóváhagyásáról szóló 115/2020. (V. 26.) határozat megerősítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról szóló 110/2020. (V. 26.) határozat, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáról szóló 109/2020. (V. 26.) határozat megerősítéséről
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról szóló 107/2020. (V. 26.) határozat megerősítéséről
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításához kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról szóló 100/2020. (V. 14.) határozat megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról szóló 99/2020. (V. 14.) határozat, valamint Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 14/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
a kulturális feladatellátás átszervezéséről szóló 94/2020. (V. 12.) határozat, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelet, a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntetéséről szóló 95/2020. (V. 12.) határozat, valamint közszolgáltatási szerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) feladatok ellátásáról szóló 96/2020. (V. 12.) határozat megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról szóló 90/2020. (IV. 30.) határozata, valamint a Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámú projekt többletköltségének fedezetéről szóló 89/2020. (IV. 28.) határozata megerősítéséről
a martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan részének megvásárlásáról szóló 88/2020. (IV. 28.) határozata megerősítéséről
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről szóló 78/2020. (IV. 28.) határozata megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló 8/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 72/2019. (IV. 28.) határozat, valamint a Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
a Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések megerősítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról
ajándékozási szerződés kötéséről a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel
MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatáról
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítási költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötéséről
vagyoni értékű (csatorna rákötési jog) átruházásáról
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára
a Fejér Megyei Kormányhivatal zárszámadásra vonatkozó javaslatának elutasításáról
a Brunszvik Teréz Óvodában a Házirend módosításának jóváhagyására
az "Embertársainkért" Alapítvány 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
a "Martonvásárért" Alapítvány 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Sport Klub 2019. évi támogatásáról készült módosított beszámolójának elfogadására
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáról
a Martonvásár, 1116 hrsz. alatti ingatlant érintő 87/2020. (IV.28). határozat módosításáról
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról
élelmiszer egységcsomagok tartalmáról
a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről
A veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára
a NÉP-DAL-ÜNNEP megtartása érdekében pályázat benyújtásáról
a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről szóló 146/2019. (VI.26.) határozat módosításáról
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításához kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról
veszélyhelyzeti tartalék képzéséről szóló 71/2020. (IV.21.) határozat módosításáról
A 1868375286 azonosítószámú LEADER térségi együttműködési projekt önrészének kiegészítéséről
közszolgáltatási szerződés megkötéséről a MartonSport Nonprofit Kft-vel az önkormányzati kulturális (közművelődési és közgyűjteményei) feladatok ellátására
a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntetéséről
a kulturális feladatellátás átszervezéséről
a veszélyhelyzeti fogorvosi alapellátás rendelési idejének jóváhagyásáról
a temető újranyitásáról
az óvodai és bölcsődei gyermekfelügyelet biztosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámú projekt többletköltségének fedezetéről
a martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan részének megvásárlásáról
a Martonvásár, 1116 hrsz-ú állami vagyon önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXIV. Csángó Bál szervezésére nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
beszámoló a 2019. évi nemzetközi kapcsolatokról
beszámoló a Forum Martini 2019. évi működéséről
beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéről
a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartására hozott Humán Bizottsági döntés módosításáról
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
a MartonSport Nonproft Kft. mérlegének és 2019. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatainak 2019. évi ellátásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszélyhelyzeti tartalék képzéséről
Martonvásár Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójáról
a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471.3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről szóló 188/2019. (IX.3.) határozat módosításáról