Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

az X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2020-2034. Gördülő Fejlesztési Tervéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
helyi közösségi közlekedés
Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a "Nyilas Misi Programhoz" nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására, és a beszámolási határidő módosítására
kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtásáról
a "Martonvásárért" Alapítvány módosított alapító okiratának elfogadásáról
Busz vásárlásához szükséges önrész átadásáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Martonvásár, 172/5 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződésről
"Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a „Martonvásárért Alapítvány” kérelmének támogatására
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
pályázat benyújtásáról a bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt felhívásra
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
Martonvásár település és birtokainak Brunszvik Antal részére történő adományozásáról szóló oklevél bemutatásáról és Települési értéktárba történő felvételének kezdeményezéséről
az Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
polgármester érintettségéről
a közterület-felügyelet 2018 májusa – 2019 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2018. évi végrehajtásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2018. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására és a szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. negyedévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XV. számú módosításáról
a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
a Martonvásár, Szent László út 3., 471 hrsz-ú ingatlant érintő visszavásárlási jogról
"Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
"Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Szigeti Zoltán képviselő érintettségéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az "Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
oklevél megvásárlásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
az ACER Kft-vel kötendő településfejlesztési megállapodásról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Beethoven Alapítvány civil szervezet székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról
a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXIII. Csángó Bál szervezésére nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a rendvédelmi szervek és az Országos Mentőszolgálat munkatársai Óvodamúzeumba történő ingyenes belépésének biztosításáról
a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájának alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos költségek átvállalásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
a Martonvásár, 1070/2 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
a Martonvásár, 1222/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal "a helyi adókról" szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a Fejér Megyei Kormányhivatal "az illetményalap megállapításáról" szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a Martongazda Nonprofit Kft-nél végzett belső ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról és az ügyvezető tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítéséről
az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2018. évi ellátásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak 2018. évi ellátásáról
a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről