Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

112/2023. (5. 30.) az Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

112/2023. (V.30.) határozata

az Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolóról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről készített beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

A 112/2023. (V.30.) határozat melléklete

 

Beszámoló a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről

 

Martonvásár Város Képviselő-testülete 54/2014. (III.10.) határozatával 2014-ben döntött a martonvásári Települési Értéktár valamint Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról Gucsek István elnökségével, Miklós Gergely és Pletser Tamás tagokkal. A Bizottság más települések hasonló szervezeteitől való megkülönböztethetőség céljából a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság elnevezés mellett döntött.

    Jelenleg a martonvásári Települési Értéktárban helyi értékként városunk két nemzetközi szinten is egyedülálló közgyűjteménye, a Beethoven Emlékmúzeum és a martonvásári Óvodamúzeum (Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény) található, mindkettő kulturális örökségként. 2020-ban a helyi értéktár egy újabb kulturális örökségi elemmel bővült, a városunk tulajdonába került történeti dokumentummal, Mária Terézia királynő Martonvásárt 1771-en idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevelével.

A Martonvásári Települési Értéktár Bizottság munkájának is köszönhetően településünk jelentőségének megfelelőn jól reprezentált megyei szinten is, három művelődéstörténeti értékünk is felvételre került a Fejér Megyei Értéktárba:

  • Brunszvik Teréz szellemi öröksége, a martonvásári Óvodamúzeum gyűjteménye és épületegyüttese
  • A martonvásári Brunszvik kastély épületegyüttese és angolkertje
  • Brunszvik család szellemi hagyatéka, Beethovenhez fűződő kapcsolata és a martonvásári Beethoven Emlékmúzeum

            A Bizottság az év folyamán folyamatosan konzultált az érintettekkel az értéktár bővítéséről (pl. Százszorszép Táncegyüttes) és a kapcsolódó pályázati lehetőségekről, jelen voltak az értéktár témában szervezett megyei szakmai napokon. A Települési Értéktár minél szélesebb körű megismertetése céljából a Bizottság határozatai Martonvásár Város hivatalos honlapján olvashatóak. A Bizottság tagjai részt vettek a 2023 februárjában megjelent „Martonvásári Városkönyv” szövegének megírásában, szerkesztési munkáiban, képanyagának felkutatásában.

            A Bizottság továbbra is fontosnak tartja, hogy kiemelkedő helyi értékeink minél szélesebb körben ismertek legyenek és amennyiben arra érdemesek, bekerüljenek a Megyei Értéktárba is, továbbá azt is, hogy az értéktárat érintő pályázati lehetőségek kiaknázásra kerüljenek. A tárgyévben a bizottság tagjai több országos televíziós és rádiós műsorban közreműködve valamint az írott sajtóban való megjelenő írások létrejöttének szakértői segítésével igyekeztek méltó módon bemutatni, ismertté tenni Martonvásárt és értékeit.


Martonvásár, 2023. május 13.

 

                                                                                                  Gucsek István

                                                                                                         elnök