Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

189/2023. (9. 26.) az óvodavezető bérrendezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

189/2023. (IX.26.) határozata

az óvodavezető bérrendezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Stefkovits Ferencné, az önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjének havi bruttó illetményét - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) bekezdése alapján, a munkáltatói döntésen alapuló, garantált illetményen felüli illetménykiegészítés havi bruttó 72.300.-Ft összegben történő megemelése mellett, 2023. évben az intézmény tárgyévi bérmaradványának terhére - az alábbiak szerint állapítja meg 2023. július 1. napi hatállyal:

          tárgyhavi alapilletmény:                                                                337.995.-Ft

          intézményvezetői pótlék (80%):                                                     146.160.-Ft

          fenntartó által garantált illetményen felüli kiegészítés:                229.987.-Ft

          ágazati szakmai pótlék (32 %):                                                     108.158.-Ft

          összesen:                                                                                         822.300.-Ft

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos