Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

157/2023. (7. 25.) „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Szigeti Zoltán – igen, Kuna Ferenc – igen, Dr. Gyulay Gyula – igen, Horváth Bálint – igen, Gucsek István – igen és Dr. Szabó Tibor – igen szavazata mellett, egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

157/2023. (VII.25.) határozata

„Földgáz energia beszerzése” tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

I. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy mind a 1. rész /Rész megnevezése: 20 m3/h vagy annál nagyobb intézményi/: Általános felhasználású földgáz energia szállítása ajánlatkérő részére éves fix egységár alapon a 2023. október 1. 06:00 óra és 2024. október 1. 06:00 óra közötti időszakban 343.231 kWh mennyiségben, mind pedig a 2. rész /Rész megnevezése: 20 m3/h-nál kisebb intézményi/: Általános felhasználású földgáz energia szállítása ajánlatkérő részére havi indexált egységár alapon a 2023. október 1. 06:00 óra és 2024. október 1. 06:00 óra közötti időszakban 342.392 kWh mennyiségben, részek tekintetében

  1. az alábbi ajánlattevő ajánlata érvényes:
    1. ajánlattevő neve: MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt. (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20.; adószáma: 26713111-2-44)

 

II. A Képviselő-testület az I. pontban foglaltak alapján az érvényes ajánlattevő ajánlata alapján szükséges fedezetet, az 1. rész tekintetében 12 282 577 Ft + ÁFA összeget, míg a 2. rész tekintetében a tőzsdei árakhoz igazodó mértékben, a közbeszerzési ajánlattételi határidő és bontás napján (2023. július 19.) érvényes árak szerint legalább 13 353 300 Ft + ÁFA összegben biztosítja a 2024. évi költségvetésében, azzal, hogy a hatályos közszolgáltatási szerződéseknek megfelelő arányban az összeget a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MVK Kft.) részére rendelkezésére bocsátja a 2024. évi üzleti tervében foglaltaknak megfelelően.

 

III. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az I. pontban foglaltak alapján a „Földgáz energia beszerzése” közbeszerzési eljárás eredményes, az eljárás nyertese az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt. (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20.; adószáma: 26713111-2-44).

 

IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, valamint az MVK Kft. legfőbb szerveként eljárva annak ügyvezetőjét, hogy az I.-III. pontban foglaltak szerint a nyertes ajánlattevővel a jelen határozat melléklete szerinti szerződéseket és azok végrehajtásához szükséges dokumentumokat aláírják.

 

V. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jelen határozat I.-IV pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek, valamint felkéri, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetését az I-IV. pontban foglaltaknak megfelelően készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           I-IV. pont: polgármester, ügyvezető, önkormányzati költségvetési szervek vezetőit

                                                           II.,V. pont: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    I.-IV. pont: 2023.december 31.

                                                           II. pont: 2024. február 15.

V. pont: 2023. július 31.


/upload/files/157_2023_mell%C3%A9klet1.docx

/upload/files/157_2023_mell%C3%A9klet2.xlsx

/upload/files/157_2023_mell%C3%A9klet3.docx

/upload/files/157_2023_mell%C3%A9klet4.xlsx