Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.......... törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.......... törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.................. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................... törvényes képviselő ...............nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
........... törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
Kovácsné Palócz Marianna törvényes képviselő Kovács Emese Gyöngyvér nevű, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú, szociálisan rászoruló gyermek pályázatának elbírálásáról
........... törvényes képviselő ............. nevű, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú, szociálisan rászoruló gyermek pályázatának elbírálásáról
......... törvényes képviselő ............... nevű, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú, szociálisan rászoruló gyermek pályázatának elbírálásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartásáról és a következő nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontjáról
a Brunszvik Teréz Óvoda Házirendjének módosításáról
a Brunszvik Teréz Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
a Brunszvik Teréz Óvoda 2019/2020. nevelési évéről szóló beszámoló jóváhagyásáról
a kialakuló Martonvásár, 220/1 hrsz. (korábbi hrsz.: 220) alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes intézkedések második üteméről
az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatásáról
„Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére
illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020. évi BM pályázat benyújtásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Gucsek István alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatairól
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
az egészségügyi alapellátás 2019. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadásáról
új tagok csatlakozása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz
pályázatokhoz kapcsolódó szabálytalansági döntések tudomásul vételéről
a martonvásári 3163/2, 3163/3, 3163/4 (telekalakítást követően: 3163/6, 3163/7, 3163/8) hrsz-ú ingatlanok egy részének átvételéről, ajándékozásáról
a martonvásári 3163/5 (telekalakítást követően: 3163/9) hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról
a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Budai út 27.) ingatlan bérleti szerződésének felülvizsgálatáról
a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú ingatlanrészének értékesítéséről szóló határozat visszavonásáról
Martonvásár Város Önkormányzata gazdasági programjának elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. II. féléves üzleti tervéről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolójáról
2021. évi finanszírozási és keretszerződések, valamint önkormányzati rendelettervezetek véleményezéséről
a gazdasági társaságok egyesülése során a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát elfogadásáról
felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló választásáról
az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekről, pótbefizetési kötelezettségről, önkormányzati feladatok ellátásáról
a gazdasági társaságok egyesülése során a jogutód társaság nevének a megváltoztatásáról
a gazdasági társaságok egyesülése során létrejövő jogutód társaságban történő tagkénti részvételről
a gazdasági társaságok egyesüléséről szóló egyesülési szerződés elfogadásáról
a gazdasági társaságok egyesülésének folyamatában elkészült vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetének elfogadásáról
a gazdasági társaságok egyesülését megalapozó egyesülési terv elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadásról
gazdasági társaságok egyesülési folyamatában a könyvvizsgáló személyéről
a Martongazda Nonprofit Kft. beolvadási szándékéról és az átvevő társaságban történő részvételről, és a beolvadás tervezett időpontjáról
bizottsági tagságról való lemondás elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A „Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca-Rákóczi utca közötti szakaszán csatornaépítést követő útkárosodás helyreállítás kivitelezésére vállalkozási szerződés keretében” című beszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Megállapodás megkötéséről fogorvosi rendelőhelyiség bérlésére
A Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról
Határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Egységes szerkezetbe foglalt együttműködési szerződés megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás üzemeltetéséről
A Martonvásár, belterület 677 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadásáról
A helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
A MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
Az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terve
Az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési
A napirendi pontokról