Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
"Martonvásár Versnagykövete" c. pályázat támogatásáról
a bírósági ülnökök jelöléséről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
az intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól szóló 71/2016. (IV.26.) határozat módosításáról
a 2018. évi Magyar Népdal Napja pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumi tagjának, illetőleg titkárának jelöléséről
az "Embertársainkért" Alapítvány 2018. évi működéséről
a "Martonvásárért" Alapítvány 2018. évi működéséről
a civil szervezetekkel, közösségekkel való 2018. évi együttműködésről
a nemzetközi kapcsolatok 2018. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beszámolójáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martonvásár, 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
az Alpha-vet Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (Takarékszövetkezet épülete és környezete)
használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/3 hrsz-ú ingatlan és felépítményei vonatkozásában (Sétáló utcai ingatlan és Szolgáltatóház)
a Brunszvik sétány használatáról szóló megállapodás megkötéséről
az egészségügyi alapellátás 2018. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról
"Év Vállalkozója Martonvásáron" kitüntetés odaítéléséről
"Év Fiatal Példaképe" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Szolgálatában" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Sportjáért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Jólétéért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Kultúrájáért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Jövő Nemzedékéért" kitüntetés odaítéléséről
"Pro Urbe - Martonvásár Városáért" cím odaítéléséről
"Martonvásár díszpolgára" cím odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásári Védőnői Szolgálat átszervezéséről szóló határozat kiegészítéséről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
a polgármester 30 éves jubileumi jutalmáról
a polgármester 2019. évi célfeladatairól
a polgármester 2019. évi szabadságáról
a polgármester érintettségéről
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
a "Martonvásárért" Alapítvány kérelmének támogatásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Csángó Bál támogatására
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzata részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
az illegális hulladék-elhelyezés visszaszorítására való törekvés támogatására
az önkormányzat által 2018. évben nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról
köznevelési intézmények 2019/2020. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a Martongazda Nonprofit Kft-vel egyes önkormányzati feladatok ellátására
a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megállapításáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
fedezet biztosításáról a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárásban
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
a napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
pályázat benyújtásáról közszolgálati tisztviselőket érintő kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásár, Váci M. utca 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
a Martonvásár, 702/3 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a polgármester II. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester érintettségéről
a képviselők 2018. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
a Martonvásári Mentőállomás támogatásáról, eszközállomány használatba adásáról
a Forum Martini főszerkesztőjének határozatlan időre történő megbízásáról
a közétkeztetési szerződés módosításáról