Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról szóló 90/2020. (IV. 30.) határozata, valamint a Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámú projekt többletköltségének fedezetéről szóló 89/2020. (IV. 28.) határozata megerősítéséről
a martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan részének megvásárlásáról szóló 88/2020. (IV. 28.) határozata megerősítéséről
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről szóló 78/2020. (IV. 28.) határozata megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló 8/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 72/2019. (IV. 28.) határozat, valamint a Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet megerősítéséről
a Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések megerősítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról
ajándékozási szerződés kötéséről a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel
MartonSport Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatáról
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítási költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötéséről
vagyoni értékű (csatorna rákötési jog) átruházásáról
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára
a Fejér Megyei Kormányhivatal zárszámadásra vonatkozó javaslatának elutasításáról
a Brunszvik Teréz Óvodában a Házirend módosításának jóváhagyására
az "Embertársainkért" Alapítvány 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
a "Martonvásárért" Alapítvány 2019. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Sport Klub 2019. évi támogatásáról készült módosított beszámolójának elfogadására
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérbeadásáról
a Martonvásár, 1116 hrsz. alatti ingatlant érintő 87/2020. (IV.28). határozat módosításáról
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás módosításáról
élelmiszer egységcsomagok tartalmáról
a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről
A veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára
a veszélyhelyzeti egyes döntések felülvizsgálatára
a NÉP-DAL-ÜNNEP megtartása érdekében pályázat benyújtásáról
a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről szóló 146/2019. (VI.26.) határozat módosításáról
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításához kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról
veszélyhelyzeti tartalék képzéséről szóló 71/2020. (IV.21.) határozat módosításáról
A 1868375286 azonosítószámú LEADER térségi együttműködési projekt önrészének kiegészítéséről
közszolgáltatási szerződés megkötéséről a MartonSport Nonprofit Kft-vel az önkormányzati kulturális (közművelődési és közgyűjteményei) feladatok ellátására
a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár megszüntetéséről
a kulturális feladatellátás átszervezéséről
a veszélyhelyzeti fogorvosi alapellátás rendelési idejének jóváhagyásáról
a temető újranyitásáról
az óvodai és bölcsődei gyermekfelügyelet biztosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0007 azonosítószámú projekt többletköltségének fedezetéről
a martonvásári 285 hrsz-ú ingatlan részének megvásárlásáról
a Martonvásár, 1116 hrsz-ú állami vagyon önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXIV. Csángó Bál szervezésére nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
beszámoló a 2019. évi nemzetközi kapcsolatokról
beszámoló a Forum Martini 2019. évi működéséről
beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéről
a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartására hozott Humán Bizottsági döntés módosításáról
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
a MartonSport Nonproft Kft. mérlegének és 2019. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatainak 2019. évi ellátásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Veszélyhelyzeti tartalék képzéséről
Martonvásár Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójáról
a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471.3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről szóló 188/2019. (IX.3.) határozat módosításáról
adásvételi szerződés vagyoni értékű rákötési jog átruházásáról
A Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
a veszélyhelyzeti fogorvosi alapellátás rendelési idejének jóváhagyásáról
a veszélyhelyzeti házi gyermekorvosi rendelési idő jóváhagyásáról
A járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedések módosításáról: anyakönyvi események
A járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedések módosításáról: temető látogathatósága
a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójáról
a helyi személyszállítási közszolgáltatást érintő átmeneti módosításokról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2019. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet alatt hozott döntések megerősítéséről
Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések megerősítéséről
egyes kifizetések felfüggesztéséről
a Magyar Kézilabda Szövetség "Országos Tornaterem Felújítási Programjában" támogatott tornaterem felújításához önerő biztosításáról
a BERCZI-DENT Kft. fióktelepének bejegyzéséhez való hozzájárulásról
a Dr. Jellinek és Társa Bt. új telephelyének bejegyzéséhez való hozzájárulásól
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola átszervezéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a "Martonvásár - Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben: Martonvásár, Jókai utca (Bocskai u. - Damjanich u. közötti burkolatfelújítása)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a "Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben: Martonvásár, Damjanich utca útépítési munkái a Budai út és a Jókai Mór utca közötti szakaszon" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a "Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben: Martonvásár, Orbánhegy utca útépítési munkái az M7 autópálya és a Gesztenyés utca közötti szakaszon" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról
köszönetnyilvánítás
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a 2019. évi önkormányzati szociális - és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Csángó Bál támogatására
a Martonvásárért Alapítvány részére megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2019. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzata részére 2019. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról