Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

109/2023. (5. 30.) beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

109/2023. (V.30.) határozata

beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei  2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, valamint a kapcsolódó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót a határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/04_ET_20230530_bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_jelent%C3%A9s_2022_mell%C3%A9klet.doc

/upload/files/04_ET_20230530_bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_jelent%C3%A9s_2022_mell%C3%A9klet2.xls