Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

134/2023. (6. 27.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

134/2023. (VI.27.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

134/2023. (VI.27.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

8/2023. (I.31.) – kötöttvevős ingatlanértékesítési pályázat kiírásáról, településfejlesztési megállapodás megkötéséről vízgazdálkodási terület megszerzése érdekében – a szerződő felek a szerződést aláírták, a vevők a vételárat megfizették, folyamatban vannak a további egyeztetések a vízügyes terület nagyságáról, valamint közúti terület kialakításáról.

85/2023. (IV.25.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolójáról – a Képviselő-testület elfogadta a Kft. beszámolóját.

90/2023. (IV.25.) – Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról szóló 74/2023. (III.28.) határozat visszavonásáról – új döntés született a folyamat megindításáról.

117/2023. (V.30.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről – Bubálik Nóra díjazott 2023. június 16-án átvette a kitüntetést.

118/2023. (V.30.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről – Süle Viola Csenge díjazott 2023. június 16-án átvette a kitüntetést.

119/2023. (V.30.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről – Botos Benedek díjazott 2023. június 12-én átvette a kitüntetést.

120/2023. (V.30.) – bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról - Az eljárást lefolytattuk, az érintett személy visszakerült a KOMA rendszerbe.