Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

97/2023. (4. 25.) a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2022. évi végrehajtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

97/2023. (IV.25.) határozata

a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2022. évi végrehajtásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben és a határozat mellékletében foglaltak szerint a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok 2022. évi végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/15_ET_20230425_katasztr%C3%B3fa-%C3%A9s%20polg%C3%A1ri_v%C3%A9delmi_feladatok_2022%20%C3%A9vi_besz%C3%A1mol%C3%B3ja_mell%C3%A9klet.doc