Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

182/2023. (9. 26.) cafetéria juttatások kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

182/2023. (IX.26.) határozata

cafetéria juttatások kiegészítéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, módosítva 265/2022. (XI.29.) határozatát, kiegészítésként - 2023. évben évi egyszeri (bruttó, munkáltatói terhekkel számított) 100.000.-Ft cafetéria juttatást állapít meg Széchenyi Pihenő Kártyára történő kifizetés mellett, az intézményi cafetéria szabályzatokban foglalt feltételekkel
  1. a Brunszvik Teréz Óvoda foglalkoztatottjainak,
  2. a Martonvásári Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak, valamint
  3. a Martonvásár Város Önkormányzatával foglalkoztatási jogviszonyba állóknak.
  1. A Képviselő-testület az 1.) szerinti többlet juttatás forrását
  1.  az a) pont szerinti esetben az óvoda 2023. évi várható bérmaradványa,
  2. a b) pont szerinti esetben a hivatal 2023. évi várható bérmaradványa,
  3. a c) pont szerinti esetben az önkormányzat általános tartaléka

terhére biztosítja.

  1. A Képviselő-testület úgy határoz, 2024. évben az 1.) pont szerinti összeggel megemelten tervezi a cafetéria juttatások összegét az egyes költségvetési szervek esetében, amennyiben az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a forrás biztosítható.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy a juttatás kifizetéséről jelen határozatban foglaltak szerint gondoskodjon.

 

A határozta végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal