Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

125/2023. (6. 27.) Pályázat benyújtásáról a ’Helyi fejlesztések támogatása’ címmel kiírt LEADER felhívásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

125/2023. (VI. 27.) határozata

Pályázat benyújtásáról a ’Helyi fejlesztések támogatása’ címmel kiírt LEADER felhívásra

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Programban kiírt ’Helyi fejlesztések támogatása’ c. LEADER felhívásra (VP6-19.2.1.-96-6-21) az alábbiak szerint:

a.)       elektromos kerékpárok, informatikai eszközök, hang- és irodatechnikai eszközök, berendezési tárgyak beszerzése az önkormányzati tulajdonú 679 hrsz-ú ingatlanhoz (polgármesteri hivatal) kapcsolódóan.

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti pályázati kiíráshoz szükséges pályázati önrészt max. 526.316 Ft összegben biztosítja a támogatási kérelemmel igényelt 10 millió Ft támogatáshoz kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka terhére.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti pályázatot – a 2. pontban foglaltak szerint – benyújtsa, a hozzá kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos