Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

100/2023. (4. 25.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

100/2023. (IV.25.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

100/2023. (IV.25.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

8/2023. (I.31.) - kötöttvevős ingatlanértékesítési pályázat kiírásáról, településfejlesztési megállapodás megkötéséről vízgazdálkodási terület megszerzése érdekében – a pályázat kiírása megtörtént, a nyertesről a Képviselő-testület 2023. március 28-i ülésén döntött, az adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van. Az ingatlan kivett, közforgalom számára megnyitott magánúttá átminősítése megtörtént.

 

33/2023. (II.14.) 2-es pontja - az önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról – A közbeszerzési terv feltöltése megtörtént a Közbeszerzési Hatóság felületére, a lefolytatandó eljárások előkészítése folyamatban van.

54/2023. (III.28.) - a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba lépéséről – a rendeletmódosítás hatályba lépett, melyről a Széchenyi utca-Vasvári Pál utca sarkán található ingatlan tulajdonosát hivatalosan értesítettük.