Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a „Martonvásárért Alapítvány” kérelmének támogatására
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
pályázat benyújtásáról a bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt felhívásra
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
Martonvásár település és birtokainak Brunszvik Antal részére történő adományozásáról szóló oklevél bemutatásáról és Települési értéktárba történő felvételének kezdeményezéséről
az Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
polgármester érintettségéről
a közterület-felügyelet 2018 májusa – 2019 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2018. évi végrehajtásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2018. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására és a szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. negyedévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XV. számú módosításáról
a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
a Martonvásár, Szent László út 3., 471 hrsz-ú ingatlant érintő visszavásárlási jogról
"Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
"Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Szigeti Zoltán képviselő érintettségéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az "Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
oklevél megvásárlásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
az ACER Kft-vel kötendő településfejlesztési megállapodásról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Beethoven Alapítvány civil szervezet székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról
a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXIII. Csángó Bál szervezésére nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a rendvédelmi szervek és az Országos Mentőszolgálat munkatársai Óvodamúzeumba történő ingyenes belépésének biztosításáról
a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájának alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos költségek átvállalásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
a Martonvásár, 1070/2 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
a Martonvásár, 1222/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal "a helyi adókról" szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a Fejér Megyei Kormányhivatal "az illetményalap megállapításáról" szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a Martongazda Nonprofit Kft-nél végzett belső ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról és az ügyvezető tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítéséről
az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2018. évi ellátásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak 2018. évi ellátásáról
a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
"Martonvásár Versnagykövete" c. pályázat támogatásáról
a bírósági ülnökök jelöléséről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
az intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól szóló 71/2016. (IV.26.) határozat módosításáról
a 2018. évi Magyar Népdal Napja pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumi tagjának, illetőleg titkárának jelöléséről
az "Embertársainkért" Alapítvány 2018. évi működéséről
a "Martonvásárért" Alapítvány 2018. évi működéséről
a civil szervezetekkel, közösségekkel való 2018. évi együttműködésről
a nemzetközi kapcsolatok 2018. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beszámolójáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martonvásár, 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
az Alpha-vet Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (Takarékszövetkezet épülete és környezete)
használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/3 hrsz-ú ingatlan és felépítményei vonatkozásában (Sétáló utcai ingatlan és Szolgáltatóház)