Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

133/2023. (6. 27.) Gucsek István alpolgármester 2023. I. féléves munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

133/2023. (VI.27.) határozata

Gucsek István alpolgármester 2023. I. féléves munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Gucsek István Martonvásár Város alpolgármestere 2023. I. félévben a számára - a 22/2023. (I.31.) határozatban – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért részére – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a tárgyévi költségvetésében tervezett keret terhére – végzett munkájának értékelése alapján, céljuttatásként bruttó 1.103.916.-Ft összeget határoz meg.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint gondoskodjon a céljuttatás kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal