Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
a civil szervezetekkel való 2017. évi együttműködésről
az „Embertársainkért” Alapítvány 2017. évi működéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány 2017. évi működéséről
a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
az egészségügyi alapellátás 2017. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési tervéről, a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozási folyamatáról szóló beszámoló elfogadásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a polgármester 2018. évi célfeladatairól
a polgármester 2018. évi szabadságáról
a polgármester érintettségéről
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz való csatlakozásról
a Százszorszép Alapítvány részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatások elszámolásának elfogadásáról
a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzata részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
Javaslat a 39M Lövész Egyesület beszámolójának elfogadására az önkormányzat által 2016. évben nyújtott visszatérítendő támogatás felhasználásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesületnek az önkormányzat által 2017. évben nyújtott célzott, visszatérítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Római Katolikus Plébánia részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemetetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról, valamint az önkormányzati energiafelhasználás 2017. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítására
gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
az önkormányzat által 2017. évben nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
HÉSZ módosításával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről szóló 225/2017. (XI. 7.) határozat visszavonásáról és szerződéskötési felhatalmazásról
a Brunszvik Teréz Óvoda Továbbképzési Programjának meghatározásáról
a BBK Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos fenntartói nyilatkozattételről
a polgármester II. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester érintettségéről
képviselők 2017. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Martonvásári Beethoven Általános Iskolával
megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Brunszvik Teréz Óvodával
megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények vonatkozásában
az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozásáról
a Martonvásár 0216/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 230/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról
a Martonvásár 0212 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 229/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról
a Martonvásár 0172/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 227/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról
a Martonvásár 0172/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 227/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról
a 2451 Ercsi, Madách Imre u. 1. 3029 hrsz-ú beépített terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, valamint a hozzá kapcsolódó adásvételi szerződés megkötéséről
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a települési adó bevezetéséről
Martonvásár, 053/20,054/4, és 211/2 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület részére falinaptár ajándékozásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
a Martonvásár, Fehérvári út 450/1 hrsz-ú (volt tűzoltószertár) ingatlant érintő visszavásárlási jogról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
iskolatej program folytatásáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
az adóhatóság 2017. évi beszámolójáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről
közmeghallgatás tartásáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Társulás megszüntetéséről
a Településrendezési Terv módosításáról
városközponti ingatlanok kiemelt beruházási területté nyilvánításáról
a Településszerkezeti Terv módosításáról