Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a BEETHOVEN ALAPÍTVÁNY civil szervezet székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról szóló 116/2019. (V.14.) határozat módosításáról
Farkas Erzsébet távozó képviselő köszöntése
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról
a polgármester érintettségéről
a képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról
Horváth Bálint alpolgármester megválasztásáról
Gucsek István alpolgármester megválasztásáról
eseti szavazatszámláló bizottság választásáról
az SzMSz felülvizsgálata tárgyában
az alakuló ülés napirendi pontjairól
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
Tóth Iván, Martonvásár Díszpolgárának saját halottá nyilvánításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
pályázat útján igényelhető települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. I. féléves beszámolójáról
a Fejér Megyei Kormányhivatal "a helyi adókról" szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a gyermekorvos, a fogorvos, és védőnői feladat-ellátási helyek változásához kapcsolódó döntésekről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
a Martonvásár, 1222/1 hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati jog megszüntetéséről
a Martonvásár, 1070/2 hrsz-ú ingatlanból 471.3 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a Martonvásár, 748 hrsz-ú ingatlanból 77m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2020-2034. Gördülő Fejlesztési Tervéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
helyi közösségi közlekedés
Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a "Nyilas Misi Programhoz" nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására, és a beszámolási határidő módosítására
kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtásáról
a "Martonvásárért" Alapítvány módosított alapító okiratának elfogadásáról
Busz vásárlásához szükséges önrész átadásáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő Martonvásár, 172/5 hrsz-ú ingatlant érintő bérleti szerződésről
"Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a „Martonvásárért Alapítvány” kérelmének támogatására
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
pályázat benyújtásáról a bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt felhívásra
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
Martonvásár település és birtokainak Brunszvik Antal részére történő adományozásáról szóló oklevél bemutatásáról és Települési értéktárba történő felvételének kezdeményezéséről
az Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
polgármester érintettségéről
a közterület-felügyelet 2018 májusa – 2019 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2018. évi végrehajtásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2018. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Mezőkölpényi Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok jogi helyzetének rendezésére vonatkozó beszámolási határidő módosítására és a szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I. negyedévi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódóan jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XV. számú módosításáról
a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
a Martonvásár, Szent László út 3., 471 hrsz-ú ingatlant érintő visszavásárlási jogról
"Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
"Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Szigeti Zoltán képviselő érintettségéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az "Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
oklevél megvásárlásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről