Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a jegyzőkönyvvezető személyéről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
az ACER Kft-vel kötendő településfejlesztési megállapodásról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Beethoven Alapítvány civil szervezet székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról
a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXIII. Csángó Bál szervezésére nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a rendvédelmi szervek és az Országos Mentőszolgálat munkatársai Óvodamúzeumba történő ingyenes belépésének biztosításáról
a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájának alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos költségek átvállalásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
a Martonvásár, 1070/2 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
a Martonvásár, 1222/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal "a helyi adókról" szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a Fejér Megyei Kormányhivatal "az illetményalap megállapításáról" szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a Martongazda Nonprofit Kft-nél végzett belső ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról és az ügyvezető tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítéséről
az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2018. évi ellátásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak 2018. évi ellátásáról
a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
"Martonvásár Versnagykövete" c. pályázat támogatásáról
a bírósági ülnökök jelöléséről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
az intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól szóló 71/2016. (IV.26.) határozat módosításáról
a 2018. évi Magyar Népdal Napja pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumi tagjának, illetőleg titkárának jelöléséről
az "Embertársainkért" Alapítvány 2018. évi működéséről
a "Martonvásárért" Alapítvány 2018. évi működéséről
a civil szervezetekkel, közösségekkel való 2018. évi együttműködésről
a nemzetközi kapcsolatok 2018. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beszámolójáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martonvásár, 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
az Alpha-vet Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában (Takarékszövetkezet épülete és környezete)
használati megállapodás megkötéséről a Martonvásár, 1077/3 hrsz-ú ingatlan és felépítményei vonatkozásában (Sétáló utcai ingatlan és Szolgáltatóház)
a Brunszvik sétány használatáról szóló megállapodás megkötéséről
az egészségügyi alapellátás 2018. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról
"Év Vállalkozója Martonvásáron" kitüntetés odaítéléséről
"Év Fiatal Példaképe" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Szolgálatában" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Sportjáért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Jólétéért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Kultúrájáért" kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Jövő Nemzedékéért" kitüntetés odaítéléséről
"Pro Urbe - Martonvásár Városáért" cím odaítéléséről
"Martonvásár díszpolgára" cím odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásári Védőnői Szolgálat átszervezéséről szóló határozat kiegészítéséről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
a polgármester 30 éves jubileumi jutalmáról
a polgármester 2019. évi célfeladatairól
a polgármester 2019. évi szabadságáról
a polgármester érintettségéről
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
a "Martonvásárért" Alapítvány kérelmének támogatásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Csángó Bál támogatására
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzata részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
az illegális hulladék-elhelyezés visszaszorítására való törekvés támogatására