Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

116/2023. (5. 30.) a napirendi pontról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

116/2023. (V.30.) határozata

a napirendi pontról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

09 ET

Javaslat a 2023. évi „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj adományozására

2. napirend

13 ET

Javaslat bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárás lefolytatására

3. napirend

 

Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal