Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a tűzoltószertárt érintő szerződés módosításáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intézmények energiafelhasználásának optimalizálását érintő intézkedésekről
az önkormányzati szociális keret kiegészítéséről
a természetes személyek által a lakások után 2023-tól befizetett építményadó bevételek felhasználásáról
a természetes személyek lakásait érintő helyi adó mértékéről
a természetes személyek lakásait érintő helyi adózásról
a 2021-2036 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv kapcsán beszerzés jóváhagyásáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanon történő helyszín bérléséről és az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról
az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár, 1069/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 azonosító számú, „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” című projekttel kapcsolatos megállapodások elfogadásáról
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
„Martonvásár Civil Közösségéért” kitüntetés odaítéléséről
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
„Év Vállalkozója Martonvásáron„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Szolgálatában„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Sportjáért„ posztumusz kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jólétéért„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Kultúrájáért„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetés odaítéléséről
„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről
„Martonvásár díszpolgára” cím odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
gazdasági vezető munkájának elismeréséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester 2022. I. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2022. I. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester 2022. I. féléves munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében két helyiség bérléséről és helyiségekhez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról szóló 74/2022. (IV. 12.) határozat, és annak kiegészítéséről szóló 108/2022 (IV.26) határozat kiegészítéséről
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 73/2022. (IV.12.) határozat, és annak kiegészítéséről szóló 108/2022 (IV.26) határozat kiegészítéséről
Támogatásról való teljes körű lemondásról és záró elszámolásról a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024 asz. projektben
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2022. évi rendezvénytervének módosításáról, illetve kulturális projektek finanszírozásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének első módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a „Martonvásárért” Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
településfejlesztési megállapodás megkötéséről ivóvíz víziközmű elem kiépítése tárgyában az Orient 2000 Kft.-vel
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
a "Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem építési munkái” Vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról és meghosszabbításáról
az Egészségházban található helyiségek magán egészségügyi szolgáltatás céljára történő igénybevételéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
szőlőültetvényre vonatkozó támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról
Nemes József képviselő érintettségéről
a "Családi bölcsőde kivitelezése" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásárért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 73/2022. (IV.12.) határozat, valamint a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról szóló 74/2022. (IV. 12.) határozat kiegészítéséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2021. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról „A külterületi helyi közutak fejlesztése’’ c. projekt (3295350362) kapcsán (VP6-7.2.1.1-21)
a Martonvásári Városi Könyvtár teljes körű állományellenőrzése alatti zárva tartásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolójáról
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
mezőőri beszámoló elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2021. évi végrehajtásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
az „Embertársainkért” Alapítvány 2021. évi működéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány 2021. évi működéséről
az egészségügyi alapellátás 2021. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2021. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról