Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
polgármester érintettségéről
a közszolgálati tisztviselők jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatásáról
az Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról és a települési értéktár kiegészítésére tett javaslatokról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
bölcsődei ellátás társulási formában történő biztosításáról
„Zöld óvoda” pályázat benyújtásának támogatásáról
pályázatban való részvételről konzorciumi tagként a helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítására (TOP-5.1.2-15), valamint pályázatok benyújtásáról a zöld város kialakítására és az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt felhívásokra (TOP-2.1.2-15 és TOP-3.2.1-15)
közterület elnevezések felülvizsgálatáról
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati sportfeladatok ellátására
egyes martonvásári sport- és egészségügyi célú ingatlanok elnevezéséről
a Magyar Tudományos Akadémiával és annak Agrártudományi Kutatóközpontjával való megállapodás és haszonkölcsön szerződés kötéséről
a Martonvásár, 1167/2/A/6 hrsz. alatti ingatlan eladásából származóan az Önkormányzatot megillető követelés engedményezéséről
a Martonvásár, Jókai u. 1649 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálásáról
a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról
főépítész alkalmazásáról a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében
a Fejér Megyei Kormányhivatal vagyongazdálkodással kapcsolatos javaslatának megtárgyalásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására
Martonvásár 2015. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásári Római Katolikus Egyházközséggel a templomkert tartós bérbevétele céljából kötendő bérleti szerződésről
megállapodás megkötéséről az MLSZ-szel műfüves pálya kialakítása céljából
a Martonvásár, Szent László út 3. (471 hrsz-ú) ingatlan eladása tárgyában adásvételi szerződés megkötéséről
a Martonvásár, Jókai u. 1649. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálásáról
előzetes jóváhagyás a „Martonvásár - Sportöltöző kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési szerződés módosításához
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár, Váci Mihály u 702/5, 702/6, és 702/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálása
a Martonvásár, 1784 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
a Martonseed Zrt. és Martonvásár Város Önkormányzata között 2013.07.11-én ingatlanok adás-vétele tárgyában megkötött megállapodás módosításáról
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról, módosításáról és ezzel kapcsolatban a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban való képviseletről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezéséről
Nemes József képviselő érintettsége
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról szóló, valamint peres ügyekről szóló beszámoló elfogadásáról
a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról
pályázat kiírásáról a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ igazgatói álláshelyére
pályázat kiírásáról a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
a mezőőri beszámolóról
pályázat benyújtásáról az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére kiírt felhívásra
KEHOP projekt megvalósításához kapcsolódó konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
az önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/760-1/2016. számú, az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységére irányuló javaslat megtárgyalásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a mezőkölpényi lakosok honosításának költségeihez kért támogatásáról
vételre felkínált martonvásári ingatlan megvásárlásáról
megállapodás megkötéséről a Prograg-Agrárcentrum Kft-vel a Martonvásár, 024. és 037. hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához kapcsolódóan
a Magyar Állam tulajdonában lévő, Martonvásár, 024. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról szóló, valamint peres ügyekről szóló beszámoló elfogadásáról
együttműködési megállapodás és vállalkozási szerződés módosításáról
a Tiszta Bolygó Nonprofit Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról
a „Martonvásárért” Alapítványnak nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a kárpátaljai „BORZSA” Infrastruktúra Fejlesztési Alapítványnak nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az önkormányzati alapítványok 2015. évi működéséről
a 2015. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a civil szervezetekkel való 2015. évi együttműködésről szóló beszámoló elfogadásáról
az egészségügyi alapellátás 2015. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a BOÉR-DENT Bt-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról és kiegészítéséről
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról és kiegészítéséről
a ‘CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA’ Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról és kiegészítéséről
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. sportorvosi szakrendeléséhez támogatás nyújtásáról
Pályázat benyújtásáról a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt felhívásra
a katasztrófa-és polgári védelmi beszámolóról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2016 évi üzleti tervéről
a Martongazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről
az önkormányzati energiafelhasználás 2015. évi alakulásáról, a megtakarításokról
felhatalmazás megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására és kivitelezői keretmegállapodás aláírására a KEHOP csatorna-beruházás kapcsán
ingatlanok értékesítéséről
Martonvásár, zártkert 3369/2 és 3370 hrsz-ú ingatlanok külterületbe csatolásáról
a Településrendezési Terv módosításáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésről
a napirendi pontokról
a napirendről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
Zárt ülés napirendi pontja
jegyzőkönyvvezető