Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
az egészségügyi alapellátás 2022. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
az állami tulajdonú, 218. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról
a Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról és az ingatlanhoz kapcsolódó használati megállapodás elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
parkolóépítéshez való hozzájáruló nyilatkozat megadásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretén belül működő MartonKult 2022. évi kulturális projektjeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a civil szervezetekkel való 2022. évi együttműködésről szóló beszámoló elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2022. évi végrehajtásáról
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
mezőőri beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2022. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ épületében helyiség bérbeadásáról és helyiséghez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról
Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról szóló 74/2023. (III.28.) határozat visszavonásáról
a víz víziközmű rendszer vagyonértékelésének és a vagyonkezelési szerződés kiegészítésének elfogadásáról
a Képviselő-testület SZMSZ-e egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolójáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról
I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár 053/20 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról
a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról
zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításának elfogadásáról
Horváth Bálint érintettségről tett bejelentésének elfogadásáról
a Martonvásár, belterület 1243/D helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
az „Embertársainkért” Alapítvány 2022. évi működéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány 2022. évi működéséről
az önkormányzat 2022. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámoló elfogadásáról
az Embertársainkért Alapítványnak 2022. évben nyújtott egyedi önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2022. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő iskola és Kollégium átszervezéséről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola martonvásári feladatellátási helyét érintő átszervezéséről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola kajászói feladatellátási helyét érintő átszervezéséről
a Martonvásár, Béke utca 18. szám (448/3 hrsz.) alatti ingatlan értékesítéséről
a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.-ben lévő üzletrész eladásáról
a 43 és 1075 hrsz.-ú állami közutak megosztásáról és közúti űrszelvényen kívüli terület átvételéről
a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba lépéséről
a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezéséhez kapcsolódó támogatásról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése kapcsán készített intézkedési terv elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
megállapodás megkötéséről víziközmű elemek kiépítése tárgyában a MIRROTRON Kft.-vel
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
vagyonnyilatkozatok leadásáról
a Beethoven Alapítvány részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület 2023. évi támogatásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közművelődési és közgyűjteményi szakmai tevékenységről szóló beszámolójának elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 2023. évi támogatásáról
a ’Civil szervezetek pályázatok megvalósításához szükséges támogatásáról’ szóló 23/2022. (II. 15.) határozat második kiegészítéséről
a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntés meghozataláról
a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjének bérrendezéséről
az önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi Közzétételi Költségvetésének (koncepciótábla) elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
településfejlesztési megállapodás megkötéséről a Martonvásár 1544 hrsz.-ú ingatlant érintően
a Gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
az Embertársainkért Alapítvány támogatási szerződése elszámolási időszakának meghosszabbításáról
a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére, a finnországi Tamperében a Nemzetközi Folklór és Táncfesztiválon való részvételre nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére - a karmester és szakmai vezető díjazására - átadott 2022. évi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére nyújtott 2022. évi egyedi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai elszámolásának elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester célfeladatairól
Gucsek István alpolgármester úr érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester úr érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester célfeladatairól
a polgármester 2023. évi szabadságáról
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 2023/2024. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2023/2024. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetéről