Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról szóló 11/2018. (II.13.) határozat kiegészítése, módosítása
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések módosításáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
a mezőőr 2017. évi munkájának beszámolójáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Pályázat benyújtásáról a ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet I. módosításának előkészítéséről
Martonvásár 2017. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra
az „ Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkarendjének módosításáról
az Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
a közterület-felügyelet 2017 májusa – 2018 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról
a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos helyettesítésről
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti tervéről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról
a BERCZI-DENT Kft-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
az egészségügyi alapellátás 2017. évi alakulásáról szóló kiegészített beszámolók elfogadásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Településszerkezeti Terv módosításáról
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
további szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolójáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolójáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
a civil szervezetekkel való 2017. évi együttműködésről
az „Embertársainkért” Alapítvány 2017. évi működéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány 2017. évi működéséről
a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
az egészségügyi alapellátás 2017. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési tervéről, a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozási folyamatáról szóló beszámoló elfogadásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a polgármester 2018. évi célfeladatairól
a polgármester 2018. évi szabadságáról
a polgármester érintettségéről
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról