Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

161/2023. (9. 14.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

161/2023. (IX.14.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú beruházáshoz kötődő pótmunka jóváhagyására

 

2. napirend

02 ET

Javaslat a településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában
a véleményezési szakasz lezárására

 

3. napirend

03 ET

Javaslat a helyi buszközlekedés menetrendjének módosítására

 

4. napirend

04 ET

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó új közszolgáltatási szerződés megkötésére  

 

5. napirend

05 ET

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére (Dózsa György út 13., 1069/3 hrsz.)

 

6. napirend

 

Egyebek

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal