Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

164/2023. (9. 14.) a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
164/2023. (IX.14.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

 

  1. A Képviselő-testület véleményezésre bocsátott jelen határozat melléklete szerinti véleményezési dokumentációt változtatás nélkül elfogadja, tekintettel arra, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett.
  2. A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja.
  3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök jelen döntéssel elfogadott tervezetét, elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint a partnerségi egyeztetést lezáró döntést feltöltse és továbbítsa az E-TÉR felületen az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal részére, a záró szakmai vélemény kiadása érdekében.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

/upload/files/02_ET_20230914_HESZ_k%C3%B6rnyezetivizsg_partners%C3%A9giz%C3%A1r%C3%A1s_mell%C3%A9klet.pdf