Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

192/2023. (9. 26.) Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2023. évi beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

192/2023. (IX.26.) határozata

Martonvásár város környezeti állapotáról szóló

2023. évi beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2023. évi beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

192/2023. (IX. 26.) határozat melléklete:

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

MARTONVÁSÁR VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

2023.

 

Levegőminőség:

A levegőminőséget alapvetően a település fekvése, a klimatikus viszonyok és az emberi tevékenység együttesen határozzák meg. Napjainkban az ipari és a mezőgazdasági tevékenység, a fűtés mellett az egyre nagyobb méreteket öltő gépjármű forgalom égéstermékei a leginkább meghatározóak a levegőterhelés tekintetében.

Martonvásár és környéke a Közép-dunántúli Régió mérsékelten szennyezett levegőjű térségében fekszik. A levegőminőségi szempontokat vizsgálva elmondható, hogy országos viszonylatban a kedvező helyzetű települések közé sorolható, hiszen a város területén nem található nagyobb káros anyag kibocsátó ipari komplexum. A legjelentősebb állandó jellegű légszennyező forrás a 7-es sz. főút és az M7-es sz. autópálya, illetve az M6 - M7 jelű autópályák összekötő útjaként is funkcionáló országos közút átmenő forgalma.

Örömteli tény, hogy néhány éve sikerült kitiltani a 7,5 tonnánál nehezebb össztömegű tehergépjárműveket a Ráckeresztúr-Martonvásár és a Martonvásár-Tárnok közötti szakaszon, melynek eredményeképpen jelentősen csökkent a dízelüzemű kamionok városi közlekedése során okozott zaj, por és rezgés kibocsátás mennyisége.

Szintén jó hír, hogy az elmúlt években megvalósult útfelújításoknak köszönhetően tovább csökkent a szállópor koncentrációja a levegőben. A jelenleg zajló, még murvás, földes utcák aszfaltozása tovább javít a helyzeten.

 

A kerti hulladék égetésére kijelölt napokon bizonyára megemelkedik a szálló por koncentrációja a levegőben, de ez nem hosszan tartó állapot és az értékek sem extrém magasan kiugróak. Ezt befolyásolja az időjárás és a légmozgás is.

Lakossági kezdeményezés alapján a SMARTonvásár Fórum keretén belül 2021. év elején a település egyes részein „hobbi szállópormérők” lettek telepítve. Ezek eredményeit a következő felületen lehet folyamatosan nyomon követni: https://smartonvasar.github.io/levego

 

Az elmúlt fűtési időszak tapasztalatai ismét azt jelzik, hogy kényszerűségből, vagy takarékossági okokból egyre többen használnak szilárd tüzelésű fűtőberendezést. A megnövekedett energia árak következtében a lakosság körében egyre többször fordul elő a nem megfelelő tüzelőanyagok használata. A helytelen tüzelési szokások, valamint a műanyagfélék és egyéb veszélyes anyagok elégetésének visszaszorítása érdekében fokozottabb figyelmet kell fordítani az ismeretterjesztésre és a figyelemfelhívásra. A lakosságot a fűtés általános szabályairól folyamatosan tájékoztatjuk a közösségi felületeken, plakátokon és a helyi lapban is.

 

Az elmúlt időszak önkormányzati fejlesztéseinek, a korábban és az újonnan telepített napelemeknek köszönhetően kb. 20 tonna szén-dioxid kibocsátási egyenértékű üvegházhatású gázzal kevesebbet bocsátottunk ki. Ez kb. 22 db nagy lombozatú fa telepítésének felel meg.

 

Kedvezőtlen szélirány esetén tapasztalható településünkön a százhalombattai kőolaj-finomító felől érkező szennyezett levegő kellemetlen szaghatása, valamint hasonló probléma merül fel a helyi aszfaltkeverő üzem kapcsán is.

A kőolaj-finomítónál az elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok eredményeként csökkent a szaghatás. A vállalattól az elmúlt időszakban rendszeres tájékoztatást kapunk a várható karbantartási időszakról, melyet az önkormányzat a közösségi média felületein is megoszt a lakossággal.

 

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK) Aerobiológiai Hálózata 32 allergén növényfaj és két gyakori penészgomba pollenjének az előfordulását méri a levegőben februártól október végéig. A mért eredményeket folyamatosan közzéteszik.

Magyarországon a legfőbb allergén növény a parlagfű. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a közterületeken és beruházási területen több ütemben végzi a parlagfű irtást, annak megfelelően, mielőtt a virágzási időszak beköszönt.

 

 

 

 

Hulladékkezelés

Martonvásáron a kommunális hulladékok intézményesített gyűjtését és elszállítását - az önkormányzati társulásban működtetett hulladékgazdálkodási rendszeren belül - a Depónia Nonprofit Kft. a VHG Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel együttműködve végzi. Néhány éve bevezetésre került a két edényes hulladékgyűjtési rendszer, mely nagyban hozzájárult a szolgáltatás színvonalának növeléséhez.

 

A szolgáltató a zöldhulladék gyűjtését évi nyolc alkalommal külön térítési díj nélkül vállalja, de ezen mennyiségen felül már külön kell megváltani a zsákokra ragasztandó matricát. Az eltolódó évszakok következtében lakossági igény merült fel az utolsó zöldhulladék elszállítási napjának decemberig történő kitolására, továbbá a karácsony utáni fenyőfa elszállítással együtt történő zöldhulladék elvitelére is.

 

Martonvásár köztisztasági helyzetéről nem lehet a megelégedettség hangján szólni. A közterületek tisztán tartására és megtisztítására nagy figyelmet fordít az önkormányzat, de ezen a téren a folyamatos erőfeszítések ellenére a szemetelés és az illegális hulladéklerakás továbbra is jelen van. Ugyan a hulladékok lerakása a város egész területén tilos, a félreeső, elhagyatott területek gyakran mégis illegális szemétlerakóként funkcionálnak. Ilyen helyek elsősorban a 7-es főútról nyíló kisebb bekötőutak, ahol még az út menti növényzet is megfelelő takarásként szolgál. Ennek visszaszorítására több helyen kihelyezésre kerültek figyelemfelhívó táblák. Az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége az engedély nélkül elhelyezett hulladékok elszállíttatása a befogadásra alkalmas helyre, amennyiben az elkövető személye nem deríthető fel. Ezzel összefüggésben a települési környezet tisztaságának biztosítása egyre nagyobb költségeket ró az önkormányzatra. Ezen a téren folyamatos a tennivaló, mely során az önkormányzat számít a civil szervezetek és a lakosság segítségére is. Fontos feladat a szemlélet formálása, melyet már az óvodában és az iskolában el kell kezdeni.

 

Az évenkénti egy-egy, a közszolgáltatási díjból finanszírozott lomtalanítás közti időszakban problémát jelent a lakosságnak a kisebb mennyiségű, nem kommunális hulladékok elhelyezése a hulladékudvarok hiánya miatt. Eddig szinte megoldhatatlan volt a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok teljes körű helyi kezelése is. Reméljük, hogy ebben változást hoz a néhány hónapja, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Uniós és hazai forrásból megvalósult hulladékudvarok megnyitása. Közelünkben Gárdonyban és Székesfehérváron létesült ilyen intézmény.

 

A hulladékgazdálkodási szolgáltató rendszeresen elektronikai hulladékgyűjtést szervez. A lejárt szavatosságú, felesleges gyógyszereinket a gyógyszertár fogadja.

A papírhulladék gyűjtését ez évtől már az iskola nem szervezi, mert az abból befolyó összeg sajnos nem fedezi a konténer bérlésének és elszállításának a költségeit.

Az életmódban bekövetkezett változások miatt sokkal több háztartási hulladék keletkezik, mint korábban (pl. ásványvizes, üdítős flakonok, különböző csomagolóanyagok). Figyeljünk vásárláskor a csomagolóanyagokra, ha lehet, ne kérjünk nylon zacskót, szatyrot, vigyünk kosarat, textil táskát magunkkal.

 

Ivóvízellátás

A különféle célú és mértékű vízhasználatok, a keletkező szennyvizek kezelése, környezetben történő elhelyezése/kibocsátása jelentősen befolyásolják a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét, állapotát. Emellett a mezőgazdasági tevékenység (műtrágyázás, állattartás és trágyakezelés) is jelentősen terhelő lehet (helyenként, esetenként szennyező).

A város vezetékes ivóvízzel való ellátottsága – a szőlőhegyi ingatlanok egy részének kivételével - teljes körű, az ellátást a Fejérvíz Zrt. biztosítja. A szolgáltatott ivóvíz minőségét a 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet szabályozza, amely 57 vízminőségi jellemző felső határértékét rögzíti. A Fejérvíz Zrt. tájékoztatása alapján a kétféle mikrobiológiai paraméter határértéke nulla, vagyis a szolgáltatott ivóvíz mikrobiológiai szempontból nem lehet kifogásolható. A 29 féle kémiai paraméternél a víz akkor tekinthető kifogástalan minőségűnek, ha a vizsgálati jellemzők nem haladják meg a jogszabályban rögzített határértéket. A 25 féle indikátorparaméter elsősorban az üzemellenőrzést szolgálja, a határérték-túllépés itt nem jár egészségkárosító hatással, de a víz ilyenkor kifogásolható minőségűnek tekinthető. A kémiai és indikátorparaméterek a víz természeti adottságaitól függnek, és tisztítással javíthatók. Az ivóvíz minőségét javító beruházások megvalósítása a közműtulajdonos önkormányzat feladata, melyhez a szolgáltató szakmai segítséget nyújt.

A szolgáltatott ivóvizet a Fejérvíz Zrt. folyamatosan vizsgálja az akkreditált laboratóriumában, valamint az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK) is végez kontrollvizsgálatokat.

A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a város ivóvízellátása vízminőség tekintetében megfelelő. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében az ideiglenes beavatkozások és hálózati rekonstrukciós munkák mellett új kút kialakítása is szükséges, mely az Orbánhegyi utca elején ez évben megvalósul.

Erdőhát valamint Kismarton vízhálózata esetében mindenképpen fontos kiemelni, hogy a teljes mértékű felújítás, modernizálás elengedhetetlen. Ennek megvalósítása a „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség - Javító programja” KEHOP-2.1.2.-15-2017-00014 azonosítószámú pályázat keretén belül fog megtörténni.

A beruházás keretében új ivóvíz-gerincvezeték, új vízmű épület és vastalanító berendezés kerül kiépítésre. A meglévő kutak is megújulnak. A Martonvásáron, Erdőháton és Kismartonban lévő víztornyok felújítása is megtörténik. Jelenleg az új vezeték tervezése van folyamatban.

 

IVÓVÍZ-VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Mintavételi hely: 2462 Martonvásár, fcs. Budai u. 13. (PMH, teakonyha) -kifolyatással-

 

Komponens

Mértékegység

Határérték

Vizsgálati eredmény

Mintavétel dátuma

Információk, teendők

Aluminium

µg/l

200

<30

2023.04.18.

 

Ammónium

mg/l

0,5

<0,05

2023.08.14.

 

Klorid

mg/l

250

25

2023.04.18.

 

Mangán

µg/l

50

<10

2023.08.14.

 

Nátrium

mg/l

200

38

2023.04.18.

 

Nitrát

mg/l

-

20

2023.04.18.

 

Nitrit

mg/l

0,5

<0,02

2023.08.14.

 

Összes keménység

mg/l CaO

350

252

2023.04.18.

 

pH

 

9,5

7,6

2023.08.14.

 

Szulfát

mg/l

250

84

2023.04.18.

 

Vas

µg/l

200

<40

2023.08.14.

 

Vez.kép.

µS/cm

2500

764

2023.08.14.

 
 

 

 

Mintavételi hely: 2462 Martonvásár-Kismarton, kk. Gyulai Gy. u. 3/2.

 

Komponens

Mértékegység

Határérték

Vizsgálati eredmény

Mintavétel dátuma

Információk, teendők

Aluminium