Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

172/2023. (9. 26.) Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

172/2023. (IX.26.) határozata

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2023. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

 172/2023. (IX. 26.) határozat melléklete

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ – 2023 I. félév

 

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató

Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

KULTURÁLIS IRODA 5

ÜZEMELTETÉSI IRODA.. 7

SPORT IRODA.. 9

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 11

 

 

Mellékletek:

1.      Mérleg - eredmény kimutatás

2.      Kiegészítő melléklet

3.      Főkönyvi kivonat (terv-tény)

4.      Önkormányzati támogatással való elszámolás (1-6 hó)

 

 

 

Martonvásár, 2023.09.12.

 

 

                                                                                                                      Tóth Balázs Károly

                                                                                                ügyvezető


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

A 2023-as esztendőnek úgy futottunk neki, hogy csak azt tudtuk, hogy a társaságunk (MVK) ismételten erős kihívásokkal teli évnek néz elébe. Érdemes a számszerű eredmények ismertetése előtt áttekinteni, hogy milyen külső körülmények befolyásolták az év eddigi teljesítményét és azt, hogy ez milyen hatással bírt.

 

Legelsőként arról szeretnék szólni, ami nem anyagi természetű, nehezen mérhető, de talán a legjelentősebb dolgok egyike. A cégösszevonás óta eltelt időszaknak (két és fél év) az egyik legfontosabb eredményének tartom, hogy a társaságon belüli kohézió, a csapategység sokkal erőssebbé vált, ami a jó teljesítmény egyik alappillére. A kezdetben erőteljesen érzékelhető, különálló egységek között fennálló ellenérzés, feszültség teljesen kikopott és sikerült egy közös célért tevékenykedő, összetartó csapattá alakulnunk! Ezt nem csak az évi egyszeri csapatépítő foglalkozások, az új arculat bevezetése segítette elő, hanem a tudatos és következetes vezetői kommunikációnk is. Végre a célokat megértő, közös erővel és teljes mértékben megvalósítani akaró közösséggé fejlődtünk. Ez belülről egyértelműen érzékelhető, aminek a kisugárzása is biztosan eljut mindenhova, átsüt a napi teendők megvalósításán. Ez volt az a belső tényező, ami rajtunk múlott, itt jól alakultak a dolgok, de nézzük a külső tényezőket is.

 

Az év elején megugró energiaárak hatását nagyon nehéz volt megbecsülni. Az nyilvánvaló volt, hogy ez az inflációt is erősíteni fogja, de csak a KSH hivatalos száma (14,5%) volt ismert, amit az anyagköltségek és a szolgáltatások esetén számításba is vettünk. Sajnos ez a tendencia még tart, az infláció lassabban csillapodik, mint szeretnénk, ami azt jelenti, hogy a továbbiakra is kihatással lehet. (pl. bérek reálértéke)

 

Az idei évre vonatkozó – önkormányzattal közös - gáz közbeszerzés esetén a kockázatok diverzifikálása érdekében kétféle konstrukciót foglaltunk szerződésbe. A legnagyobb fogyasztóhelyünk esetén (általános iskola és sportcsarnok) a fix áras szerződés mellett döntöttünk, a többi helyszín esetén egy tőzsdei energiaárhoz igazított számlázásra szerződtünk. Szerencsére az energiaárak a piacokon jelentősen mérséklődtek, ami azon helyszínek esetén komoly segítséget jelentett, ahol mozgó áras szerződést kötöttünk. A tervezett mérték egy közepesen rossz forgatókönyvre készült, így a gázárak vonatkozásában a tervezett kiadásokat a tények nem érték el. Árnyalja a képet azonban az a tény, hogy a hozzánk beérkező közüzemi számlák 43%-a tovább számlázásra kerül, a költségviselője nem mi vagyunk, így ennek a megtakarításnak csak egy része jelentkezett nálunk. 

 

A megtakarítás realizálása azonban csak akkor történhet meg, ha a közüzemi szolgáltatóink adminisztrációja is utoléri magát, elkészül minden időszakra a számla és az éves elszámolások. Ezt azért kell megemlíteni, mert pl. a BBK épületének vonatkozásában még szeptember elejéig sem érkezett 2023-ra szóló gázszámla! A pontos fogyasztásunk ismert, hiszen minden hónap elején leolvassuk az összes mérőóránkat, így a becsült számla értékét el tudtuk határolni, de a pontos, járulékos költségekkel megfejelt értékeket még nem ismerjük.

 

Egy másik fontos tényező, amit előre szeretnék kiemelni, hogy a társaságunk életében a két félév egyáltalán nem  szimmetrikus. Sem támogatási ütemezésünk szempontjából (a két félév támogatása között 15 millió különbség van az első félév javára), másrészt a kiadások és a bevételeink szempontjából sem (iskola bérleti díj nyári szünetben nincs), viszont a sportszezon kezdete előtt a kiadások jelentősebbek (új felszerelések, sporteszközök vásár