Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

181/2023. (9. 26.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

181/2023. (IX. 26.) határozata
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
javadalmazási szabályzatának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint határoz:

  1. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítását a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
  2. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a szabályzatban cafeteria juttatását SZÉP kártya formájában havi nettó 15.000,- forint összegben jóváhagyja.
  3. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a javadalmazási szabályzatban foglaltak betartásáról gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/08_ET_20230926_MVK_Javadalmaz%C3%A1si%20szab%C3%A1lyzat_mell%C3%A9klet_v.docx