Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

108/2023. (5. 30.) az állami tulajdonú, 218. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

108/2023. (V.30.) határozata

  az állami tulajdonú, 218. hrsz.-ú ingatlan ingyenes

             önkormányzati tulajdonba vételéről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Martonvásár 218 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 500nm területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
  2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a Szent László-sétányhoz kapcsolódó terület részeként, közterületként, gyalogos és kerékpáros forgalom számára megnyitott területként kívánja használni.

 

  1. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

 

  1. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár, 218 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Martonvásár, 218 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1-4.- azonnal

5-6. pont – 2023. december 31.