Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

122/2023. (6. 27.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

122/2023. (VI.27.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítására

2. napirend

02 ET

Javaslat a védőnői feladatok átadás-átvételéhez szükséges egyes döntések meghozatalára

3. napirend

03 ET

Javaslat LEADER pályázat beadására

4. napirend

04 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződések módosítására

5. napirend

05 ET

Javaslat Martonvásár, Egészségház épületében helyiség további bérléséről és az ahhoz kapcsolódó helyiségbérleti szerződés elfogadásáról

6. napirend

06 ET

Javaslat az önkormányzati vezetők munkájának az értékelésére

7. napirend

07 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

8. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal