Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

135/2023. (6. 27.) a Martonvásári Kertbarát Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

135/2023.(VI.27.) határozata

a Martonvásári Kertbarát Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja a Martonvásári Kertbarát Egyesület részére, az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére nyújtott 400.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült beszámolót.

 

2./ A Képviselő-testület azzal a feltétellel járult hozzá az új Orbán szobor Martonvásár Város közigazgatási területén, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 0212/1 helyrajzi számú ingatlanon történő felállításához, hogy a szobor a Martonvásári Kertbarát Egyesület tulajdonában marad, fenntartása, karbantartása, szükség szerinti védelme, elszállítása az Egyesület joga és kötelezettsége.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/upload/files/10_ET_20230627_Kertbar%C3%A1t%20Egyes%C3%BClet_besz%C3%A1mol%C3%B3_Orb%C3%A1n%20szobor_mell%C3%A9klet.pdf