Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

155/2023. (7. 25.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

155/2023. (VII.25.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárására

 

2. napirend

02 ET

Javaslat a földgáz energia beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárására

 

3. napirend

 

Egyebek

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal