Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

180/2023. (9. 26.) az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terve

Martonvásár Város Önkormányzata

                                                         Képviselő-testületének

180/2022. (IX. 13.) határozata

az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terve

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű-rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
  2. A Képviselő-testület az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2024-2038. évi GFT beruházási tervét a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
  3. A Képviselő-testület akként nyilatkozik, hogy az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2024-2038. évi GFT a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
  4. A Képviselő-testület az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer, a V (11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2024-2038. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2023. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a korábbi évek során felhalmozott és tárgyévben befolyó víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezel.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/07_ET%2020220926_GFT_2hat_1mell%C3%A9klet%281%29.xlsx

/upload/files/07_ET%2020220926_GFT_2hat_2mell%C3%A9klet%281%29.xlsx