Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

171/2023. (9. 26.) Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésénekelső félévi teljesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

171/2023. (IX.26.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

első félévi teljesítéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadja.

 

  1. A Képviselő-testület Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének teljesítését 1.518.422 E Ft bevételi főösszeggel, 918.737 E Ft kiadási főösszeggel, az 1-9. mellékletek szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/02_ET_20230926_If%C3%A9l%C3%A9vbesz%C3%A1mol%C3%B3_mell%C3%A9klet.xlsx