Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

96/2023. (4. 25.) a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

96/2023. (IV.25.) határozata

a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyelet működéséről és végzett tevékenységéről szóló, 2022. május – 2023. április időszakra vonatkozó éves beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

96/2023. (IV.25.) határozat melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

a közterület-felügyelet 2022. évi Martonvásáron végzett tevékenységéről

(beszámoló a 2022 május – 2023. április időszakról)

 

Közterület-felügyelői munkámat, Martonvásár közigazgatási területén, gépjárművel, illetve szükség esetén gyalogosan végzem.

Munkám során, minden olyan szükséges felszerelés biztosított, ami a pontos és biztonságos munkához elengedhetetlen.

Vezetőim támogató bizalmát nap, mint nap érzem. Probléma esetén, azonnali segítséget kapok.

Szükségem is van a külső segítségre, mert egy adott szolgálati napon, a helyi rendeletünkön kívül, még kilenc olyan törvény, illetve rendelet (tényállást és kapcsolódó szankciókat is megállapító) szabályaival kell képben lennem, melyeket alkalmaznom is kell az adott jogsértést követően (pl. közlekedési szabálysértések).

A jogszabályok adta lehetőségekkel élve, 2023. évtől a közigazgatási bírság kiszabásából befolyt összeg a Hivatal számlájára érkezik, csakúgy, mint a közösségi együttélés szabályait megszegők bírságolása során. Ez jelentős adminisztrációval jár, hiszen három bírságos csekktömbből fogok dolgozni.

 

Folyamatos járőri jelenlétet biztosítok a város területén. Szabálytalanság, vagy jogsértés esetén, a cselekmény súlyának megfelelő intézkedést alkalmazom. A 2022. évben többet kellett intézkednem, mint az elmúlt évben, köszönhetően elsősorban az újonnan kihelyezett közlekedési tábláknak és az új közúti felfestéseknek, amelyek betartása kissé nehézkesen ment a gépjárművezetők részéről. A helyi lakosok túlnyomó többsége tudja és ismeri a helyi szabályokat. Nagyobb gond az ide látogató vendégekkel van, akik sokszor másképp értelmezik a KRESZ táblák jelentését.

Mindennapos problémát jelentenek a MÁV parkolók közelében a szabálytalanul parkoló gépjárművek. Előszeretettel használják a zöldterületeket, vagy a közeli szűk utcákban a parkolást.

Megoldódni látszik a Dózsa György utca parkolása, az új közlekedési táblák kihelyezése óta. Látványosan szabadon maradnak a buszok részére fenntartott parkolók. Remélem ez így marad a nyár folyamán is, amikor nagyobb rendezvény, vagy a parkba látogatók száma megnő.

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is folyamatos a gépjárműbe szerelt mozgókamerás ellenőrzés. Ezzel a technikával kivédhető, hogy a gépjárművel elkövetett szabálysértés esetén a gépjármű vezetője kibújjon a felelősségre vonás alól. A kamerák nagyon jó felvételeket rögzítenek, amiket egy esetleges eljárás keretén belül az eljáró szabálysértési hatóságnál be tudok nyújtani.

 

A kamion forgalommal kapcsolatban, folyamatosan közös ellenőrzéseket végzünk a rendőr kollégákkal. Az ellenőrzés alá vont kamionok 98%-ban engedéllyel hajtanak be, vagy haladnak át városunkon. Természetesen az engedély nélküli behajtókkal szemben a jogszabálynak megfelelően járunk el.

De nem csak a kamionok ellenőrzésekor működöm együtt a rendőrséggel, hanem a mindennapok adta feladatok megoldásában is sok segítséget kapok a helyi rendőrség tagjaitól. Továbbra is jó a kapcsolatom a helyi körzeti megbízottal. Sokat végzünk közös járőrözést. A közös információ csere mindkettőnk számára hasznos.

Mindennapos az együttműködés a polgárőrökkel, akik sokszor segítik a munkámat. Főleg a hétvégeken tudnak segíteni, amikor a városba látogatók száma is jelentős.

 

Folyamatosan biztosítom reggelente az iskolába, óvodába menők biztonságos átkelését a kritikusabb gyalogátkelőhelyeken. Egyik napon a Szent László – Jókai, másik napon a Budai – Rákóczi kereszteződésében teljesítek szolgálatot.

Napi szinten személyesen, vagy telefonon tájékoztatást adok a különböző problémákkal hozzám fordulóknak.

 

Az ingatlanok előtti közterületek rendben tartásának az ellenőrzése folyamatosan történik. Kevesebb az az ingatlan tulajdonos, akit felszólító cédulával kell figyelmeztetni. Túlnyomó részben rendben tartják az ingatlanuk előtti közterületet.

 

Az illegális tűzgyújtások, a bevezetett tilalom hatására, jelentősen csökkentek. Tűzgyújtási időpontokkal kapcsolatban sokan megkeresnek. Ez jó, mert legalább tájékozódnak és nem utolsó sorban, tudják, hogy be kell tartani a tűzgyújtási rendeletet. De itt is volt olyan eset, amikor a helyszínen kellett intézkednem.

 

Közterület engedély nélküli használatával kapcsolatban a figyelmeztetésen kívül más intézkedési formát nem kellett alkalmaznom.

 

Az elmúlt években nagyon sok problémát jelentettek az illegális falragasztások. Ez a probléma ebben az évben jelentősen visszaszorult. Amiket kiragasztottak, azokat gyorsan, még azon a napon a polgárőrség segítségével azonnal leszedtük.

Divatos megoldás mostanában a szórólapozás, amit az ingatlanok postaládájába dobnak be.

 

Járőrözéseim alkalmával, szabálytalan kutyasétáltatókkal szemben még nem kellet intézkedést kezdeményeznem. Az ide vonatkozó új rendeletünk, (mely a kutyapiszok felszedésére irányul) betartatására hívom fel az ebtartók figyelmét.

 

A jó idő beköszöntével, egyre több látogató keresi fel városunkat, főleg gépjárművel. A hétvégeken főleg az ő parkolási szokásaik jelentenek számomra jelentős ellenőrzési feladatot.

Minden városi rendezvényen részt veszek. Főleg rendészeti feladatokat látok el, de sokszor besegítek a parkoltatások szakszerű, gyors lebonyolításában is.

 

A kamera rendszer bevezetése óta folyamatos a kapcsolatom a Gárdonyi Rendőrség Igazgatásrendészeti osztályával. Egy két esetben megkeresést kapok az Érdi Rendőrkapitányságtól is. Ez sokszor a hétvégi, vagy a késő éjszakai időpontokban is történhet, ha azt az adott jogsértés súlya szükségessé teszi.

A városban folyó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, és az elmúlt időszakban történt rendőrségi igényeket figyelembe véve, szükséges lenne még a kamera rendszer további bővítése.  Még legalább öt kamera pontot tudok megjelölni, ahol szükségét látom az új kamerák kihelyezésének. A „rosszfiúk” általában ismerik a még be nem kamerázott menekülő utakat, ahol sajnos büntetlenül el tudják hagyni településünket.

 

Ifi park, játszóterek, kemence környéke, templomkert napi szinten adnak feladatot. Magukról megfeledkezett fiatalok helyes útbaigazítása, vagy éppen az indulataik csillapítása szokott történni az ellenőrzéseim alkalmával.

 

Folyamatos kapcsolatban vagyok a hivatal irodáival. Probléma esetén segítem a munkájukat, jelenlétemmel biztosítom őket a helyszíni ellenőrzések alkalmával.

Különösen Gucsek István alpolgármester úrral, napi szinten kölcsönös az információ csere.

Délutánonként, vagy hétvégeken, lovas járőr szolgálaton veszek részt a helyi lovas polgárőrség tagjaival is. Ellenőrzéseinket főleg a peremkerületeken végezzük.

 

2022. május hónaptól, 2023. április hónapig bezárólag, a munkám során, közel 220 db figyelmeztető cédulát osztottam ki. Ha ehhez a számhoz hozzávesszük a 62 db helyszíni bírságos intézkedést, akkor összesen 282 jogsértés esetében kezdeményeztem intézkedést. Több olyan eset történt, ahol a cselekmény súlya a figyelmeztetés szintjét érte el. Ezek közt a szabálytalanságok közt szerepel többek között a közösségi együttélés szabályainak a megsértése is.

Helyszíni bírság kiszabását 62 esetben alkalmaztam, összesen 820.000.-Ft összegben. Ezek felbontásban:

 • Kamion vezetőjével szemben, 3 esetben intézkedtem, összesen 30.000 Ft összegben.
 • Megállni tilosban elkövetett szabálysértés 36 eset, 360.000 Ft összegben.
 • Gépjárművel járdán való parkolás 8 esetben, 120.000 Ft összegben.
 • Rokkant parkoló jogszerűtlen használata miatt, 4 eset, 200.000 Ft összegben.
 • Zöldterületen való parkolás, 2 esetben, 20.000 Ft összegben.
 • Buszmegállóban való parkolás, 5 esetben, 50.000 Ft összegben.
 • Szabálysértési feljelentést 13 esetben alkalmaztam az illetékes hatóságok felé. Ezt az intézkedési formát akkor alkalmazom, amikor az ügyfél nem ismeri el a jogsértést, és nem fogadja el a helyszíni bírságot.
 • Szabálysértési bírság végrehajtását 3 esetben kértem az illetékes rendőrkapitányságtól, mert a gépjármű vezetője, a jogosan kiszabott helyszíni bírságot nem fizette meg határidőre.
 • A közúti közlekedés kisebb fokú megsértése miatt, 39 esetben küldtem fizetési felszólító levelet a szabálytalanul parkoló gépjármű tulajdonosa felé. Ők azok a gépjármű vezetők, akik az intézkedésem pillanatában nem tartózkodnak a helyszínen, és a bírságot a távollétükben szabom ki.
 • Közterületen, szabálytalanul tárolt gépjármű elszállítása a tárgyidőszakban a város közigazgatási területéről, 1 esetben történt.
 • A Gárdonyi RK részére kamera felvételek kiadása 8 esetben történt.

 

Összehasonlító adatok a közterület-felügyelet számszerűsíthető tevékenységéről:

Tevékenység

2019

2020

2021

2022

Db

Ft

Db

Ft

Db

Ft

Db

Ft

Figyelmeztetés (írásos)

196

-

141

-

150

-

220

-

Helyszíni bírság összesen:

37

485.000

31

375.000

25

430.000

62

820.000

kamionnal szemben

21

210.000

12

120.000

2

20.000

3

30.000

megállni tilos szabs.

10

100.000

10

100.000

13

130.000

36

360.000

parkolás

1

5.000

3

45.000

4

60.000

8

120.000

rokkant parkoló haszn.

3

150.000

1

50.000

4

200.000

4

200.000

zöldterületen parkolás

 

 

1

10.000

2

20.000

2

20.000

buszmegállóban parkolás

2

20.000

2

20.000

0

0

5

50.000

közúti közl. kf. megsértése

-

-

2

30.000

5

-

39

-

szabs. feljelentés

3

-

6

-

8

-

13

-

bírság végrehajtás

-

-

0

-

3

-

3

-

gépjármű elszállítás

-

-

4

-

3

-

1

-

kamera felvétel kiadása

-

-

19

-

9

-

8

-

Összesen:

236

485.000

201

375.000

198

430.000

307

820.000

 

 

Még mindig aktuális, hogy nem könnyű feladat a közterületeken emberektől megkövetelni a szabályok betartatását, akik személyes szabadságuk korlátozására hivatkozva, különböző viselkedési formákkal nyilvánítják ki nemtetszésüket. Teszik ezt úgy, hogy nincsenek tisztában a közterület-felügyelet jogállásával és a közterület-felügyelő lehetőségeivel. (A különböző internetes felületeken, a már ragadvány nevet is kaptam.) Meg kell jegyeznem, és itt meg is köszönöm, hogy a vezetőim, mindig kiálltak és mellettem voltak, ha ilyen, vagy hasonló megnyilvánulásról tudomást szereztek. 

 

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

 

Martonvásár, 2023. április 14.

  Tóth Tibor, közterület-felügyelő