Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

169/2023. (9. 26.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

169/2023. (IX.26.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítására

 

2. napirend

02 ET

Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

3. napirend

03 ET

Beszámoló a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről

 

4. napirend

04 ET

Javaslat a védőnői feladatok átadás-átvételéhez kapcsolódó költségfelosztási megállapodás elfogadására

 

5. napirend

05 ET

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos szerződések elfogadására

 

6. napirend

06 ET

Javaslat fogorvosi ellátási szerződések módosítására

 

7. napirend

07 ET

Javaslat a Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadására

 

8. napirend

08 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására

 

9. napirend

09 ET

Javaslat az önkormányzati vezetők célfeladatainak módosítására, az óvodavezető bérrendezésére és az intézményi juttatások felülvizsgálatára

 

10. napirend

10 ET

Javaslat a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadására (2022/2023 tanév) és új támogatás elbírálására

 

11. napirend

11 ET

Beszámoló a környezet állapotáról

 

12. napirend

12 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

 

13. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal