Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

105/2023. (5. 30.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

105/2023. (V.30.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

03 ET

Javaslat a Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlan (1116 hrsz.) ingyenes használatba adásáról és az ingatlanhoz kapcsolódó használati megállapodás megkötéséről

2. napirend

01 ET

Javaslat a településrendezési eszközök módosítására

3. napirend

02 ET

Javaslat az állami tulajdonú, 218. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére

4. napirend

04 ET

Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

5. napirend

05 ET

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2022. évi alakulásáról

6. napirend

06 ET

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról

7. napirend

07 ET

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról

8. napirend

08 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

9. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal