Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

132/2019. (5. 28.) az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2019. (V.28.) határozata

az önkormányzat és költségvetési szervei

2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített 16/2019. (III.26.) határozatában elfogadott - és 86/2019. (III.26) határozatával 1. alkalommal, majd 90/2019. (IV.25.) határozatával 2. alkalommal és 120/2019. (V.14.) határozatával 3. alakalommal módosított - közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1) 2019.12.31.

                                                                      2) 2019.05.31.

 

 

132/2019. (V.28.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

2019. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

1. „Marci vására” játszótér megépítése az Óvodamúzeum udvarán „Zöld város” pályázat keretében

Játszótér építés 1360 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2020. december 31.

 

2. Dózsa György (Beethoven) út megnevezésű ingatlanon közterület rehabilitáció a „Zöld város” pályázat keretében

közterület rehabilitáció kb. 3400 m2-en

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2020. december 31.

 

3. Piacterület kialakítása VP pályázat keretében

Fedett és fedetlen elárusító helyek és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása 1715 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. III. né

2020. december 31.

 

4. Szolgáltatóház építése „Zöld város” pályázat keretében

Szolgáltatóház építése 518 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. III. né

2020. december 31.

 

5. Városüzemeltetési telephely kialakítása a Martonvásár Orgona utca 18/a sz. alatti ingatlanon

Telephely kialakítása 589,7 m2 területen

nemzeti

115.§ szerinti nyílt

2019. II. né

2020. december 31.

 

6. Martonvásár városban útépítés és felújítás VP pályázati, kormányzati és saját forrásból

6 utca felújítása, építése megközelítőleg 3468 m hosszon

 

nemzeti

tárgyalásos