Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a kegyeleti közszolgáltatási szerződés és a temetőszabályzat módosításáról
Martonvásár Városarculati kézikönyvének módosításáról és kiegészítéséről
A helyi adók felülvizsgálatáról
Az építési telkek minimum árának meghatározásáról
Terembérleti díjak meghatározásáról
A könyvtári díjak meghatározásáról
Önkormányzati honlap hirdetési díjairól
A Képviselő-testület 2013. évi Munkatervéről Képviselő-testületének
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljainak meghatározásáról
Az önkormányzat 2013. évi hivatalos ünnepségeiről, rendezvényeiről
Az önkormányzat összesített 2013. évi közbeszerzési tervéről
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás megpályázásáról
pályázat benyújtásáról KEOP-1.2.0/09-11 azonosító számú konstrukcióra
A „Martongazda” Kft. Nonprofit gazdasági társasággá alakításáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a MÁV Zrt.-vel támogatási szerződés megkötéséről
Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
A Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról
a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatos intézkedésről szóló határozati javaslat módosítása
a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatos intézkedésről
A Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő "Martongazda" Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. 2013. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról és az ahhoz kapcsolódó Akciótervekről
a sport és civil támogatásokra meghatározott 2013. évi keretösszeg megemeléséről
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése az óvodában
Szándéknyilatkozat a Martonvásár-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásáról és az óvodai nevelési feladatok ellátásáról
Szándéknyilatkozat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás további működtetéséről, a társulásra átruházott önkormányzati feladatok ellátásáról
Szándéknyilatkozat a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás további működtetéséről, a társulásra átruházott önkormányzati feladatok ellátásáról
Védőnő közös foglalkoztatására kötött társulás felmondásáról
Védőnői körzetek kialakításáról
a Martonvásár – Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás felmondásáról
fogorvosi ellátás biztosítására kötött társulás megszűntetéséről
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Az önkormányzati adósságának átvállalására kötendő megállapodás feltételként szolgáló nyilatkozatokról
a Dreher Antal védett síremlék gondozási jogköréről
lejárt: 2013. május 28. 00:00
90/2013. (5. 28.) a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyv hitelesítőről
járási hivatalt érintő üzemeltetési megállapodás elfogadásáról szóló 59/2013. (IV. 9.) határozat módosításáról
a Martongazda Kft. 2012. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról
Tordas Polgármestere Tordas Jegyzője
lejárt: 2013. május 21. 00:00
86/2013. (5. 21.) Jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyv hitelesítő
lejárt: 2013. május 21. 00:00
87/2013. (5. 21.) Napirendi pont
Napirendi pont
lejárt: 2013. május 14. 00:00
82/2013. (5. 14.) Jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyv hitelesítő
lejárt: 2013. május 14. 00:00
83/2013. (5. 14.) Jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyvvezető
lejárt: 2013. május 14. 00:00
84/2013. (5. 14.) Napirendi pontok
Napirendi pontok
8/2013. (III.29.) BM rendelet szerinti pályázat benyújtásáról sport infrastruktúrafejlesztésre
Iskola-egészségügyi védőnő közös foglalkoztatására létrejött társulás fenntartásáról
lejárt: 2013. április 30. 00:00
64/2013. (4. 30.) Jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyv hitelesítő
lejárt: 2013. április 30. 00:00
65/2013. (4. 30.) Jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyvvezető
lejárt: 2013. április 30. 00:00
66/2013. (4. 30.) Napirendi pontok
Napirendi pontok
Belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról
Bérleti szerződés megkötéséről, valamint bérleti jog átruházására vonatkozó szerződéstervezet elfogadásáról
A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Művészeti iskolák átszervezésének véleményezése a Martonvásári Járásban
lejárt: 2013. április 16. 00:00
61/2013. (4. 16.) Jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyv hitelesítő
lejárt: 2013. április 16. 00:00
62/2013. (4. 16.) Jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyvvezető
„A Martonvásár Deák Ferenc utca 5. szám alatti óvodaépület bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott döntésről
lejárt: 2013. április 09. 00:00
50/2013. (4. 9.) Jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyvvezető
lejárt: 2013. április 09. 00:00
51/2013. (4. 9.) Napirendi pontok
Napirendi pontok
„Tervezési szerződés az ajánlatkérő EU támogatásból megvalósuló építési beruházásaihoz” tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott döntésről
„Tervezési szerződés az ajánlatkérő EU támogatásból megvalósuló építési beruházásaihoz” tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott döntésről
Járási hivatalt érintő üzemeltetési megállapodás elfogadása
A Martonvásáron magánvállalkozásban tervezett hamvasztó ügyében
lejárt: 2013. április 09. 00:00
62/2013. (4. 9.) Napirendi pontok
Napirendi pontok
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetési koncepciója elfogadásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről
lejárt: 2013. március 12. 00:00
42/2013. (3. 12.) Jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyv hitelesítő
lejárt: 2013. március 12. 00:00
43/2013. (3. 12.) Napirendi pontok
Napirendi pontok
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
Kezdeményezés a Helyi Építési Szabályzat módosítása kapcsán
lejárt: 2013. február 26. 00:00
27/2013. (2. 26.) Jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyv hitelesítő
lejárt: 2013. február 26. 00:00
28/2013. (2. 26.) Jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyvvezető
lejárt: 2013. február 26. 00:00
29/2013. (2. 26.) Napirendi pontok
Napirendi pontok
Martonvásár, Vasútállomás P+R parkoló kezelői és üzemeltetői lehatárolásáról Képviselő-testületének
A Szent László út 22., 663 helyrajzi szám alatti ingatlan megvásárlásáról
A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
A jegyzőkönyvvezetőről, a jegyzőkönyv hitelesítőről, napirendi pontokról
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepció végleges megalkotásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről
A „Martongazda” Városfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata IV. számú módosításáról
Napirendi pontok, jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető
Alpolgármester érintettségéről
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
Az alpolgármester felügyelő bizottsági elnöki tisztségéről
Helyi autóbusz járat menetrendjét 2013. február 9. napi hatállyal a határozat
lejárt: 2013. január 29. 00:00
21/2013. (1. 29.) Járóbeteg szakellátásról
Járóbeteg szakellátásról
Az önkormányzat ellátási körébe utalt Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon tanulóinak étkeztetésének biztosításáról
Felhatalmazás támogatás felhasználási szerződés aláírására
Közmeghallgatás tartásáról
Közmeghallgatás tartásáról
lejárt: 2013. január 20. 00:00
8/2013. (1. 15.) Kitüntetések
Kitüntetések
lejárt: 2013. január 15. 00:00
1/2013. (1. 15.) Jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyv hitelesítő
lejárt: 2013. január 15. 00:00
2/2013. (1. 15.) Jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyvvezető
lejárt: 2013. január 15. 00:00
3/2013. (1. 15.) Napirendi pontok
Napirendi pontok
lejárt: 2013. január 15. 00:00
5/2013. (1. 15.) Jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyv hitelesítő
lejárt: 2013. január 15. 00:00
6/2013. (1. 15.) Jegyzőkönyvvezető
Jegyzőkönyvvezető
lejárt: 2013. január 15. 00:00
7/2013. (1. 15.) Zárt ülés napirendi pontja
Zárt ülés napirendi pontja
az önkormányzat 2012. évi hivatalos rendezvényeiről, ünnepségeiről
kistérségi feladatellátáshoz történő hozzájárulásról