Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

202/2016. (11. 29.) ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

202/2016. (XI. 29.) határozata

ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

            a)      a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott sírhely megváltási, újra megváltási díjak, temető fenntartási hozzájárulás és egyéb szolgáltatási díjak fajtáját és mértékét,

            b)      a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott lakásbérleti alapdíjak fajtáját és mértékét,

            c)      a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő és közterület használati díjak, bírságok fajtáját és mértékét,

            d)      a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 31/2015. (XII.1.) önkormányzati rendeletében meghatározott mezőőri járulék mértékét,

            e)      az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott hozzájárulás mértékét,

            f)       az önkormányzat tulajdonában álló beépítetlen építési telkek minimum árát,

            g)      a fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ, az Óvodamúzeum látogatási díjait,valamint a Könyvtár könyvtári díjait,

            h)      az önkormányzat által kiadott „Forum Martini” lap hirdetési díjait,

            i)       az önkormányzat által működtetett önkormányzati honlap és Forum Martini online honlap hirdetési díjait           

a legutóbbi díjmegállapításhoz képest 2017. évre vonatkozóan nem módosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

A határozat végrehajtásának ideje: 2017. december 31.