Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

183/2017. (8. 29.) az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (23-04659-1-004-00­05, 22-02015-1-001-00-12, 22-04659-1-001-00-02,

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

183/2017 (VIII. 29.) határozata

az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító  rendszer  (23-04659-1-004-00­05,  22-02015-1-001-00-12,  22-04659-1-001-00-02,  22-21005-1-001-00-00,  22-15198-1-001-00-13) víziközmű  rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről

 

1.)    Martonvásár Város ÖnkormányzataKépviselő-testülete, a melléklet szerinti X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (23-04659-1-004-00­05,  22-02015-1-001-00-12,  22-04659-1-001-00-02,  22-21005-1-001-00-00,  22-15198-1-001-00-13) víziközmű  rendszer 2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.

2.)    Martonvásár Város ÖnkormányzataKépviselő-testülete, a melléklet szerinti  X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (23-04659-1-004-00­05,  22-02015-1-001-00-12,  22-04659-1-001-00-02,  22-21005-1-001-00-00,  22-15198-1-001-00-13) víziközmű  rendszer 2018-2032. évi GFT beruházási tervét elfogadja.

3.)    Martonvásár Város ÖnkormányzataKépviselő-testülete, a melléklet szerinti  X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (23-04659-1-004-00­05,  22-02015-1-001-00-12,  22-04659-1-001-00-02,  22-21005-1-001-00-00,  22-15198-1-001-00-13) víziközmű  rendszer 2018-2032. évi GFT a területrendezési tervvel, és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

4.)      a./ Martonvásár Város ÖnkormányzataKépviselő-testülete, a melléklet szerinti  X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (23-04659-1-004-00­05,  22-02015-1-001-00-12,  22-04659-1-001-00-02,  22-21005-1-001-00-00,  22-15198-1-001-00-13) víziközmű  rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az alábbi felsorolt résztulajdonos önkormányzatok a 2018. évi viziközmű felújítási , pótlási és beruházási munkáira a 2017 évi vállalásokon felül a korábbi évek során felhalmozott viziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkeznek, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezelnek.

Ráckeresztúr Önkormányzat:

Martonvásár Önkormányzat:

Tordas Önkormányzat:

Gyúró Önkormányzat:

b./ A 4. a. pont a résztulajdonos önkormányzatok tárgyban hozott határozataival együtt érvényes.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. szeptember 5.

 

 

Melléklet 1

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03m_KT_20170829_Martonv%C3%A1s%C3%A1r%20aggl.%20SZV%20fel%C3%BAj%20m%C3%B3d.xlsMelléklet 2