Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

186/2018. (11. 27.) az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

186/2018. (XI.27.) határozata

az önkormányzat és költségvetési szervei

2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei - a 10/2018. (II.13.) határozatával elfogadott, és 53/2018. (III.27.) határozatával módosított - 2018. évi összesített közbeszerzési tervét annak módosítását és kiegészítését követően a határozat melléklete szerint határozza meg.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti módosításról arra tekintettel dönt, hogy a módosítással érintett tervezett közbeszerzések tekintetében megváltozott a finanszírozási környezet (többletforrás igények), illetve a szükséges engedélyek beszerzése akadályokba ütközött, késedelemben van.
  3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított közbeszerzési terv szükséges kihirdetéséről gondoskodjon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1) pont - a polgármester, 2.) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. december 31.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_KT_20181127_k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si_terv_m%C3%B3d_csak%20t%C3%A1bl%C3%A1zat_M%C3%93D%281%29.doc