Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

116/2017. (4. 25.) a Martongazda Nonprofit Kft. cafeteria szabályzatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

116/2017. (IV.25.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. cafeteria szabályzatáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a Kft. cafeteria szabályzatát – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: általános alpolgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

 

 

 

 

116/2017. (IV. 25.) határozat melléklete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafeteria szabályzat

 

 

Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési

Nonprofit Kft.

 

2017.

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2017. január 5.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Vörös Péter

                                                                                                  ügyvezető

 

 

 

 

Belső szabályzat a 2017. évi béren kívüli juttatásokra

 

A Martongazda Nonprofit Kft. munkavállalói részére 2017. évben is cafeteria rendszer keretében biztosítja a mindenkor hatályos jogszabályban (Szja tv.) meghatározott egyes béren kívüli juttatásokat.

 

Cafeteria-keretösszegek a 2017. évben

            Ügyvezető                  603 990,-Ft/év (nettó 450 000,-Ft/év)

            Teljes munkaidős m.v.          134 220,-Ft/év (nettó 100 000,-Ft/év)

Az év közben be- vagy kilépő munkavállalónál az értékhatárt a munkaviszonyban töltött napokkal kell arányosítani. A részmunkaidős munkavállalónál az értékhatárt a napi munkaóráinak a napi 8 munkaórához viszonyított arányával kell kiszámítani. A keretösszegek max. nettó 450 000,-Ft-ig tartalmazzák a kifizetői szja 17,7%-os és az egészségügyi hozzájárulás 16,52%-os értékét is. A 450 000,-Ft feletti részre 31,86% egészségügyi hozzájárulás érvényes.

 

A cafeteria-rendszer keretében választható elemek

1.     Pénzbeli juttatás (max. 100 000 Ft/fő/év) + 17,7% kifizetői szja + 16,52% eho

2.     SzÉP Kártya szálláshely számla (max. 18 750,-Ft/fő/hó) + 17,7% kifizetői szja + 16,52% eho

3. SzÉP Kártya vendéglátás (melegétel) számla (max. 12 500,-Ft/fő/hó) + 17,7% kifizetői szja + 16,52% eho

4. SzÉP Kártya szabadidő (rekreáció, egészség-megőrzés) számla (max. 6 250,-Ft/fő/hó) + 17,7% kifizetői szja+ 16,52% eho

Az 1. pontban szereplő elem a társaság munkavállalói részére adható, SzÉP Kártyát azonban a munkavállaló - kerete terhére - közeli hozzátartozója részére is igényelhet. A társkártya gyártási költsége a munkavállalónak 1 500,-Ft.

 

A keret felhasználására vonatkozó szabályok

A munkavállaló írásos nyilatkozatával dönti el, hogy a keretösszeget a kínált lehetőségek között milyen arányban kívánja felhasználni, figyelembe véve, hogy:

-        az 1. pontban szereplő támogatás számfejtése négy részletben, a február, május, augusztus és november havi bérekkel együtt történik,

-        az 1. pontban szereplő támogatás nem haladhatja meg az évente személyenként kedvezményes adózás mellett (+ 17,7% kifizetői szja + 16,52% eho) adható mértéket,

-        a 2.-4. pontokban lévő támogatások számfejtése a havi bérekkel együtt történik,

-        a 2.-4. pontokban lévő támogatások nem haladhatják meg az évente személyenként kedvezményes adózás mellett (+ 17,7% kifizetői szja + 16,52% eho) adható mértéket,

A 2.-4. pontokban lévő támogatás is - a többi cafeteria elemhez hasonlóan - az évközi ki- és belépések esetén időarányosan jár. A differenciát a munkaviszony megszűnésekor meg kell téríteni.

 

Fenti szabályzat 2017. január 1-jén lép hatályba.

 

A szabályzat hatálya alatt bekövetkező, azzal összefüggő jogszabály-változásokból eredő esetleges többlet költséget a társaság nem vállalja át a munkavállalótól.

 

Melléklet: Munkavállalói nyilatkozatok

 

 

 

Munkavállalói Nyilatkozat

 

A Martongazda Nonprofit Kft. munkavállalójaként nyilatkozom, hogy a 2017. évben egyes béren kívüli juttatásként biztosított keretösszeg 100%-át pénzbeli juttatás formájában kívánom felvenni.

 

Kelt Martonvásáron, 2017. január 5-én

 

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás

 

 

 

 

 

Munkavállalói Nyilatkozat

 

A Martongazda Nonprofit Kft. munkavállalójaként nyilatkozom, hogy a 2017. évben egyes béren kívüli juttatásként biztosított keretösszeg 100%-át SzÉP Kártyára utalva kívánom felvenni.

Ezen belül kérem az alábbi megosztást:

 

szálláshely számla                 18 750,-Ft/hó

 

vendéglátás számla                12 500,-Ft/hó

 

szabadidő számla                     6 250,-Ft/hó

 

 

Kelt Martonvásáron, 2017. január 5-én

 

 

 

            ………………………………                                   ………………………………..

                        olvasható név                                                       aláírás