Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

159/2017. (4. 27.) a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásárólés támogatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

159/2017. (VI.27.) határozata

a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról

és támogatási szerződés módosításáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 39M Lövész Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) kérelmének helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület - az eredetileg a Képviselő-testület 183/2016. (X.18.) határozatával megítélt 2,5 millió Ft-os támogatási összeggel - legkésőbb 2017. december 31. napjáig számoljon el és fizesse vissza az önkormányzat felé a visszatérítendő támogatási összeget, illetőleg ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy eltekint a késedelmi kamat megfizetésétől.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1./ pontban foglaltaknak megfelelően a támogatási szerződés határozat melléklete szerinti módosítását aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont - 2017. december 31.

                                                                       2. pont - 2017. július 15