Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

253/2017. (11. 28.) a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

253/2017. (XI.28.) határozata

a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja 2018. évi Munkatervét.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. december 31.

253/2017. (XI. 28.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2018. évi munkatervE

 

I.

1.         A képviselő-testület üléseire az abban meghatározott módon meg kell hívni a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 40. §-ában foglalt személyeket, a járási hivatal vezetőjét, továbbá az egyes napirendekhez kapcsolódóan meghatározott személyt, illetőleg a napirend tárgyalásához feltétlenül szükséges módon, korábban nem meghatározott személyeket.

2.         Az ülések megtartására a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts termében kerül sor (2462 Martonvásár, Budai út 13.). Ettől eltérő esetben a Munkatervben vagy előre nem ismert esetben a meghívóban kerülhet sor az ülés helyének meghatározására az SZMSZ 6. §-a, illetőleg 39. §-ában foglaltak szerint.

 

II.

JANUÁR 25. KÖZMEGHALLGATÁS

Eltérő helyszínen: BBKK színházterme (Martonvásár, Emlékezés tere 2.)

1.         Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről; az önkormányzat szervezeti, pénzügyi, gazdasági helyzete és kilátásai; a 2018. évi költségvetés tervezete, fejlesztési elképzelések

2.         Egyebek

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT[1]

GB

HB

polgármester és az általa felkért képviselők

hirdetményi úton a város lakossága, állampolgárok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek

X

-

-

 

FEBRUÁR 13.

1.        Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

X

2.        Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

GB elnöke

-

X

X

-

3.         Javaslat a gyermekétkezetési térítési díjak felülvizsgálatára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

X

X

X

4.        A Martongazda Nonprofit Kft. beszámolója az önkormányzati energiafelhasználás 2017. évi alakulásáról, az üzemetetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi ellátásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

-

5.        A MartonSport Nonprofit Kft. beszámolója az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi ellátásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

X

6.        Javaslat civil és sport pályázatok kiírására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

HB elnöke

-

-

-

X

7.        Beszámoló civil és sport támogatások felhasználásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

HB elnöke

-

-

-

X

8.        Beszámoló az önkormányzati szociális- és ösztöndíjpályázatokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

X

-

X

9.        Javaslat I. féléves önkormányzati szociális- és ösztöndíjpályázatok kiírására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

-

-

X

10.   Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételről, KOMA adatbázisban való nyilvántartásról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

GB elnöke

-

X

X

-

11.   Javaslat a polgármester szabadság-elszámolására, 2018. évi szabadsága megállapítására, az önkormányzati vezetők célfeladatainak meghatározására, egyéb munkáltatói döntések meghozatalára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

GB elnöke

-

X

X

-

12.      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X

-

ZÁRT ÜLÉS:

1.        Javaslat a 2018. évi elismerések adományozására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

-

X, előkészítő bizottság

-

-

 

MÁRCIUS 27.

1.        Javaslat a szociális ellátások és bölcsődei ellátás térítési díjainak meghatározására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált. alpolgármester

Segítő Szolgálat igazgatója

X

X

X

2.        Javaslat településrendezési eszközök, HÉSZ módosítás szükségességének vizsgálatára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

gazd-i alpolgármester

-

X

X

-

3.        Javaslat a Brunszvik-Beethoven Központ ellenőrzésével összefüggő intézkedési tervben foglaltak elfogadásáról (Szmsz., foglalkoztatási és motivációs rendszer kidolgozása, stb.), jogszabályváltozásból fakadóan működési dokumentumok felülvizsgálatára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

BBK igazgató

-

X

-

X

4.        Beszámoló a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2017. évi szakmai tevékenységéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

BBK igazgató

-

-

-

X

5.        Beszámoló a Forum Martini 2017. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

főszerkesztő

-

-

-

X

6.      Beszámoló a 2017. évi nemzetközi kapcsolatokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

gazd-i alpolgármester

-

X

-

X

7.      Beszámoló az önkormányzati alapítványok 2017. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

gazd-i alpolgármester

kuratóriumok elnökei

X

-

X

8.      Beszámoló a civil szervezetekkel való 2017. évi együttműködésről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

BBK igazgató

civil szervezetek képviselői

X

-

X

9.      Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2017. évi alakulásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált. alpolgármester

házi-, gyermekorvosok, fogorvos, védőnők

X

-

X

10.  Beszámoló az önkormányzati társulások 2017. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

-

X

X

-

11.      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X

-

 

ÁPRILIS 24.

1.        Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

X

2.        Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

X

3.        Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző

belső ellenőr

X

X

-

4.        Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. mérlegének, 2017. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

-

5.      Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. mérlegének, 2017. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

X

6.        Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző, Segítő Szolg. igazgatója

-

X

-

X

7.      Javaslat a civil- és sport pályázatok elbírálására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

HB elnöke

-

-

-

X

8.        Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X

-

 

MÁJUS 29.

1.        Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására, a maximális csoportlétszám-túllépések engedélyezésére

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

óvodavezető

-

-

-

X

2.        Beszámoló katasztrófa- és polgári védelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált. alpolgármester

-

X

X

-

3.        Mezőőri beszámoló a 2017. évi feladatokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző, mezőőr

mezőőr

X

X

-

4.        Beszámoló a közterület-felügyelet 2017. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző, közterület-felügyelő

közterület-felügyelő

X

X

-

5.      Javaslat az önkormányzati szociális és ösztöndíjpályázatok elbírálására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

-

-

X

6.      Értéktár Bizottság beszámolója, Értéktár kiegészítésére irányuló javaslatok

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ÉB elnöke

ÉB tagjai

X

-

X

7.      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X

-

 

JÚNIUS 26.

1.        Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

Gárdonyi Rk.,  őrsparancsnok

X

X

-

2.         Javaslat közbeszerzés kiírására gyermekétkeztetés biztosítása céljából

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

X

X

X

3.         Javaslat Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB